Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Oost-Europa
Oost Europa (update voorjaar 2011)

Vanuit Brzotín (Slowakije) – waar wij immers het Eben Haëzerproject steunen tot het starten van een gezinsvervangend huis voor weeskinderen – hebben wij goed bericht gekregen van Ds. Mudi Robert. Een directeur van de Energiemaatschappij heeft gezegd, dat in april (eindelijk) het transformatorstation dat tegen het huis aan staat zal worden ontmanteld en verderop een ander geplaatst op kosten van de energiemaatschappij! Jaren hebben wij hiervoor gebeden. Vele malen is het ter sprake gebracht en nu eindelijk zal dit gebeuren. Wij zijn God heel dankbaar.

Overigens was het half maart in Brzotín nog onder nul! Ds. Mudi heeft contact gezocht met enige aannemers opdat een aantal werkzaamheden zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen:

  • Egaliseren van de vloeren boven
  • Testen van de vloerverwarming en installatie van de houtgestookte ketel hiervoor
  • Aansluiting op de nutsbedrijven en riolering.

De diaconie hoopt uit verschillende fondsen voldoende middelen te hebben om deze werkzaamheden te bekostigen (dit betreft ook fondsen die eerder gegeven zijn alsmede eerder toegezegde bedragen). Er is hoop, dat dit (grotendeels) gereed is als een groep jongeren uit Stolwijk eind april daarheen gaat om te gaan afwerken: laminaat, glasvlies behang, sauzen, schilderen, enzovoorts. Het gaat om de Jeugdvereniging Levi van de Hersteld Hervormde Gemeente aldaar, die met 19 jongeren daar aan de slag zal gaan. Via via hebben wij contact gelegd met hen. Wij hebben enige jongeren hier ontvangen en twee uit ons midden zijn daar geweest om te vertellen en te tonen wat er te doen staat in Brzotín. Ook hier zijn we dankbaar om!

Sommigen zullen zeggen: wat duurt het toch allemaal lang daar. In de zomer van 2008 is er al een groep van 50 mensen uit ons midden geweest om te bouwen! De doorwerking van het communistisch tijdperk is echter nog altijd voelbaar. Dat betekent dat heel wat mensen er vertrouwd mee zijn gemaakt, dat jij niet moet denken want er wordt voor jou gedacht. Bovendien trekken jongeren veelal uit deze arme regio weg (gemiddeld maandsalaris 200 euro per maand) omdat elders meer te verdienen is. En men moet binnen een gezin beiden een volledige baan nemen en daarbij heeft men een hele grote tuin voor groenten, een varken, kippen ed. voor het eten. En wie vrij vraagt aan de baas om aan het huis te werken hoeft niet meer terug te komen!

Toen een delegatie vanuit Wolvega in oktober 2010 actief deelnam aan drie diensten daar, bemerkten we dat de dominee het huishoudboekje van de kerk moet controleren voor de dienst!
Wij hebben vertrouwen in het project, in het geloof van de familie Mudi in deze missiepost en allermeest in het feit dat de HEER ons tot nu toe heeft geholpen en dat zal blijven doen!

De Mudi’s bedienen 5 gemeenten en evangeliseren veel. Er is stap voor stap opbouw en er komt meer jeugd. Tevens gaan ze buiten hun regio wel evangeliseren. Zo zijn ze begin maart nog een week in de Oekraïne geweest – ze nemen dan ook hulpgoederen mee en kleding – waar elke avond een 3 tot 4 honderd mensen op af kwamen en aan het eind 7 mensen tot geloof bleken te zijn gekomen!

Begin juni hoopt een groep (muzikale)  jongeren naar onze zustergemeente in Debrecen (Hongarije)  te gaan voor een uitwisselingsbezoek. Uit Debrecen hebben wij de tafeltennistafel gekregen op de zondag van de Eenwording. Deze wordt trouwens door onder andere catechisanten voor en na de catechese al regelmatig gebruikt. Als wij daarheen gaan, voor een ontmoeting met het levenskrachtige jongerenwerk, hopen we sjoelbakken te overhandigen! En uiteraard hopen we daar te zingen en te musiceren. En dat alles tot opbouw van de geloofsgemeenschap daar en hier.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl