Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Oost-Europa
Verslag Jongerenreis 23-28 april 2009.

Bekijk de video
Protestantse Jeugdraad Wolvega-Protestantse Gemeente Debrecen-Szechenyikert.
Donderdagavond 23 april hebben wij ons om 22.30 uur bij de Rank verzameld. Na het inpakken van het (gehuurde) busje en de auto hebben we samen Psalm 121 gelezen, gebeden en afscheid genomen van ouders en vrienden. Na een goede reis, waarbij gezongen werd uit de Opwekkingsbundels, maar ook goede gesprekken werden gevoerd, kwamen we 1650 kilometer verder aan op vrijdag 24 april om 16.30 uur.
Een hartelijke ontvangst volgde en we gingen naar onze gastgezinnen. Daar was weliswaar wat geïmproviseerd en veranderd. Dat had alles te maken met het auto ongeluk van twee zoons van de dominee Jenei. Daarna is dochter Annamaria, die jeugdpredikant is daar, naar het ziekenhuis gegaan (psychiatrie): dit ongeluk en de stress ervan was de druppel die de emmer deed overlopen: overspannen. Zij is de maandag van ons vertrek weer thuis gekomen, maar het effect was uiteraard tijdens ons bezoek merkbaar. We hebben wel wat jeugd ontmoet, maar hadden aan een grotere groep gedacht. Dat is verklaarbaar uit voornoemd feit. De zaterdagochtend hebben we ons verzameld bij de Grote Kerk van Debrecen: korte rondleiding en de toren beklommen. Vervolgens konden we shoppen en dergelijke. Er was een heerlijke maaltijd in een restaurant bij het stadspark. In de vijver aldaar is gewaterfietst! Vervolgens een wandeling en tramrit naar het kerkcentrum. Een basketballwedstrijd, voetbal en beetje workshop was er voor de jeugd. De 4 begeleiders waren bij een uitwisseling met een groep gemeenteleden over de opbouw van beide gemeentes. Wij hebben naar voren gebracht: de eenwording en het zoeken naar een bloeiend 18plus jongerenwerk. In Debrecen hebben ze op de zondagavond een groep jongeren van 40-50 personen in de leeftijd van 14-24 jaar. Die komen eerst bij elkaar, krijgen een korte inleiding over een onderwerp en dan gaan ze per leeftijd ingedeeld uit elkaar. Daarbij is er veel ruimte voor sport en spel. Er is buiten een basketbalveld. Voor muziek is er een installatie. Er kan film gekeken worden. Er zijn diverse tafeltennistafels, een poolbiljart en een tafelvoetbalspel. Onze jongeren waren hier zeer enthousiast van! De mogelijkheid om heerlijk te sporten en daarbij op zijn tijd een inhoudelijk onderwerp spreekt bijzonder aan.
Wij hebben hieruit gedestilleerd de volgende mogelijkheden voor jongerenwerk in Wolvega:
 • Je zou toe moeten naar een wekelijks samenzijn. Sport en spel kan altijd.
 • Er moet dan ruimte zijn voor genoemde activiteiten.
 • Gezamenlijk beginnen met een maaltijd zoals al enige malen geweest is bij ons, en daarna een onderwerp per leeftijdgroep, is een goede invulling.
Ook nog gedeeld: een huwelijkskring, die daar al jaren goed draait. Te denken valt ook aan de huwelijks Alpha … De zondagochtend zijn we naar de kerk gegaan. Namens de Jeugdraad heeft Erik van der Molen het speelgoed voor de kinderoppas aangeboden. PR heeft gepreekt en bij de uitgang hebben we pepermunt uitgedeeld. Kim van der Molen heeft met een jongere vandaar samen gebeden. Als groep hebben we twee opwekkingsliederen gezongen. We hebben ook geschenken ontvangen …
De middag was er zwemmen in het prachtige stadszwembad. Maarten Hoekstra en Piet Rozeboom hebben samen met onder andere Ds. Jenei Zoltan gesproken over de voortzetting van ons contact. Te denken valt aan:
 • Binnen het kader van Youth in Action van de EU: een programma waarbij er een groep jongeren (minimaal 15) uit Debrecen gesubsidiëerd hierheen komt met een lesprogramma op school (Bibliodrama – godsdienst; Engels is voertaal, economie: de situatie daar en hier). Volgens voorjaar: drie dagen school; twee dagen toeristisch; weekeinde met onze kerkjeugd.
 • Koor uitwisseling; denk aan Our Choice en/of Metrum. En Tienerkoor.
Over de economische situatie in Hongarije:
 • De economische crisis heeft gezorgd voor een geldontwaarding van de Hongaarse Forint van 30%!.
 • Nog al wat mensen kunnen de hypotheek van hun huis niet meer betalen: namelijk in euro’s of Zwitserse Franken aangegaan ….Dus gedwongen verkoop met restschuld.
 • Er zijn de afgelopen decennia heel wat Roemeense Hongaren naar Hongarije gekomen voor een betere toekomst. Helaas gaan er verschillende mensen nu terug omdat het in Roemenië NB beter is geworden.
 • Eten en drinken heeft nog min of meer het zelfde prijspeil gelukkig.
 • De werkloosheid is fors gestegen.
MH en PR zijn tevens naar de zeer kleine gemeente van Jenei Zoltan jr. geweest. Het is nauwelijks voor te stellen hoe groot het contrast is van deze kleine plattelandsgemeente is met de gemeente Debrecen. Nauwelijks mogelijkheden, maar een groot geloof en roepingsbesef van Zoltan jr.! Maandagochtend zijn we om 10.00 uur gaan rijden, terug naar huis, waar we dinsdag 28 april om 03.30 uur aankwamen. Opnieuw hele goede gesprekken. De 9 jongeren zijn naar huis gegaan met een veel sterker geworden wij-gevoel. Met zin ook in een bloeiend jongerenwerk in Wolvega. Niet alleen het programma daar was “top” (veel mooier dan de jongeren verwacht hadden) maar ook hebben we diepgaande gesprekken gehad over geloven, Bijbel lezen, seksualiteit , kerk en jeugd….
Wij zijn God bijzonder dankbaar voor de goede reis. Het “mee-reizen” van heel wat gemeenteleden heeft ons goed gedaan. Deelnemers:
Petra Kool, Loes en Rick Jan van der Leest, Jeroen Samson, Hanna van Dijk, Iris en Kim van der Molen, Debora de Ruiter en Bram van Uffelen. Begeleiders: Maarten Hoekstra, Jan van Delft, Erik van der Molen en ds. Piet Rozeboom.

Zondag 26 april 2009, Preek in Debrecen.
Schriftlezing 1 Johannes 5: 1-6 Het geloof dat de wereld overwint.

Het geloof dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood heeft betekenis voor de hele wereld! Dat klinkt nogal triomfalistisch, maar dat is zo niet bedoeld. Wel is het triomfalistisch in praktijk gebracht!
Zo werd er in de vroege Middeleeuwen gesproken over de “kerstening” van de wereld. Een vorst kwam tot het geloof en eiste van zijn onderdanen dat ze ook tot dit christelijk geloof overgingen. Met geweld werd dit afgedwongen. Dat vond een dramatisch dieptepunt in de Kruistochten. Zo kan het niet bedoeld zijn.
Overwinning wordt zo een verdacht woord met pompeuze beelden en triomfbogen. Soms trouwens, wordt een groot beeld opgericht, en drie generaties later wordt het van zijn sokkel gehaald ….
Het gaat om de overwinning van Christus, niet die van de christenen. Het is een merkwaardige overwinning, met hele andere kwalificaties dan wij vermoeden. Zo zijn de trefwoorden in het gelezen Bijbelgedeelte:

 • Opnieuw geboren worden (uit God geboren worden)
 • De geboden van God zijn niet zwaar
 • Een geloof dat de wereld overwint.

Uit God geboren: was David dat? Hij wordt een man naar Gods hart genoemd, maar deze sterke held heeft een grote zonde begaan.
En Petrus, een vurig gelovige en een sterke rots: is hij uit God geboren, terwijl hij Jezus geloochend heeft?
En Paulus, die echt meende dat hij christenen moest uitroeien, en pas later Jezus leerde kennen. Is hij uit God geboren?
Geloven, daar lijkt in onze samenleving niets mis mee te zijn. Kijken eens naar musicals, de hits op de radio, met hun clips op TMF, in films. Het blijkt dat religie best populair is. In de winkels vind je glossy magazines, over het geloof van bekende mensen. Er zijn praatprogramma’s op TV, waarin aan bekende mensen naar hun geloof gevraagd wordt. Maar waar gaat dat over? Daar is verlossing iets wat mensen zelf vinden.
De naam van Jezus wordt misschien genoemd, maar is Hij er zelf bij?
En dan: hoe afzijdig is Jezus bij heel wat theologen. Wijze geleerden, die echt niet geloven dat Jezus, de Zoon van God uit de dood is opgestaan.
Er is in ons Bijbeldeel sprake van water en bloed:
Water, prima, Jezus is gedoopt in de Jordaan. Doop: een aardig ritueel.
Maar bloed: een Kruis, is dat nu nodig? En word je daardoor dan bevrijd? Heeft God dit middel tot verzoening willen gebruiken?
Als je dat zegt, ben je dan niet fundamentalistisch, conservatief? Wie spreekt er nu over bekering en wedergeboorte?
Toch is dit de kern van het christelijk geloof: dit is de hoofdlijn van de Bijbel. Wie dit ontkent manipuleert de Bijbel.
Wie gelooft dat?
Als gezegd: er is veel geloof, er zijn velen die wel geloven dat er Iets is. Een verheven macht of zo, een goede macht of kracht.
Op Goede Vrijdag hoorde ik, dat één op de zes mensen in Nederland weten wat Goede Vrijdag betekent. Maar zonder Goede Vrijdag geen Pasen. Zonder lijden en sterven geen opstanding. En dus geen overwinning van de wereld.
Nu moeten we eerst goed begrijpen, dat met die overwinning van de wereld niet bedoeld wordt, dat God een vijand van de wereld zou zijn. Welnee! In Johannes 3: 16 staat dat God de wereld lief heeft en behouden wil. Dat is christelijk geloof: dat God de wereld redden en behouden wil. Maar dus ook dat de mensen gered moeten worden! Het gaat dus niet om een pilletje tegen een beetje hoofdpijn. Het gaat om een levenreddend serum! En dat gaat om gered worden van de zonde.

Tja, nu wordt het misschien een beetje ingewikkeld. Wij zijn een reformatorische Kerk – Luther en Calvijn leerden ons terecht uit de Bijbel, dat we een genadig God nodig hebben Die ons zonden vergeeft.  Maar wat is zondig? Wat weet onze samenleving van zonde?  We spreken eerder van een foutje. Goed, je maakt een foutje met je computer: dat kun je toch gewoon herstellen? En loopt de boel helemaal vast, dan reset je gewoon de computer.  Geen probleem. Wat is dan zonde? Dat iets onherstelbaar zou zijn?
De Bijbel leert ons dat ieder mens gezondigd heeft en niet uit zichzelf “beter”  kan worden.  Het enige medicijn is de redding in Jezus Christus. Dus er is niet een beetje therapie nodig, maar slechts dit ene medicijn tot leven: Jezus Christus, gestorven, begraven en opgestaan.

De wereld is bij Johannes de plaats waar God niet binnen komt, waar Zijn liefde geen welkom krijgt. Daar voert, ondanks alle schone schijn de hebzucht en het egoïsme de boventoon.  De economische recessie heeft dat wel duidelijk gemaakt: hoe mensen zich verrijkt hebben ten koste van anderen. Maar, zo schrijft Johannes, Christus heeft de overwinning gehaald. Het komt erop aan, dat dit getuigd wordt.  Evangeliseren noemen we dat.  Niet op een triomfalistische manier, maar op een liefdevolle manier. Dat betekent niet alleen een goede leer, maar zeker ook een goed leven!  Naastenliefde is ook dat je het goede nieuws van Jezus deelt met je vrienden.  Pasen, wat we pas gevierd hebben, betekent voor ons een eenmalige altijd voortdurende verandering. Daar mag je in geloven. Door te geloven in Jezus Christus, door Hem het stuur van je leven in handen te geven, kom je thuis. Daardoor word je kind van God. Daardoor ben je vrij. Mag je eindelijk zijn die je bent in aanleg.  De mooiste ontdekking van je leven!

Nog een keer wil ik even terug kijken in onze Protestantse traditie.  Wij hebben heel goed als kerken geleerd goed te zorgen voor wat ons is overgeleverd. Wij hebben zo onze tradities waar we zuinig op zijn. Bewaren doen we dus goed. En dat is prima. Dat past bij het pastoraat: herder zijn is bewaren en zorgen voor. Maar we moeten ook en vooral een andere kant op. Als Jezus ons leert vissers van mensen te zijn, dan is dat op groei gericht. Vissen is niet op een aquarium met kleine visjes passen! Dat is erop uit gaan en grote vissen vangen.

We komen weer bij het begrip evangeliseren. Het beste nieuws dat je hebt, zul je toch willen delen met je vrienden en vriendinnen? Wat weten je vrienden en vriendinnen nu van jouw geloof in Jezus?

Ik zeg het graag zo: Ik ben een bedelaar. Ik heb uit mijzelf niets. Maar nu heb ik brood gevonden, ja wat voor brood! Geen hotdog en cola, maar Brood en Wijn van Jezus Christus. Ik ben daar een ander mens van geworden: genoeg voor altijd. Dan ga ik toch gauw mijn collega-bedelaars erbij halen en vertellen waar je voor niets brood en wijn vindt!Het geloven in God: dat mag je delen. Daar mag je samen mee bouwen. Daar mag je ook een gezellig en mooi jeugdwerk mee opbouwen. Op zaterdagavond is er van alles te doen. Ik zou zo graag willen dat de Kerk op zaterdagavond het mooiste te bieden heeft. Daarom zijn we hier om dat van jullie te leren en samen te delen. Ja, de liefde van God te delen. Nieuwe vriendschappen sluiten. En dat mee nemen naar huis. Wij allemaal. Dat als de kerk uitgaat er werkelijk wat van uit gaat. Dat er in de Kerk iets te beleven valt. Dat mensen buiten de kerk daar jaloers op worden. Op de liefde die wij hier leven! Amen.


WIST U DAT ...

 • Het volgens de brochures van het reisbureau echt 6 dagen zijn
 • We vertrokken donderdag 23 april om 23.00 en terug kwamen op dinsdag 28 april om 03.00 ´s nachts
 • Nadat de bagage was ingeladen we afscheid namen met het lezen van de reizigers Psalm 121.
 • De reis zeer voorspoedig verliep en om 2 uur in de nacht iedereen nog wakker was
 • Volgens Rick Jan Frankfurt beroemd is om zijn knakworst
 • Kinderen voor Kinderen nog steeds goed zingt ook al ben je 18
 • Ds Piet er een zeer gevarieerde CD collectie op na houdt: van Amy Macdonald via The Police en Opwekking naar André van Duin
 • Jan en Erik een Hongaars tolvignet wilden kopen bij het Oostenrijkse loket
 • De bus precies 2 keer zoveel diesel verbruikt als de Domibiel van Ds Piet
 • Kim en Bram afspraken wanneer ze samen zouden gaan slapen op de achterbank
 • Maarten het presteert om zowel koude zuivel (Danoontje Power??) als hete soep en koffie uit zijn bagage te toveren
 • Erik zo soepel over de weg vloog dat zelfs RickJan in slaap viel en Maarten de bus niet kon bijhouden
 • De veiligheidsgordels erg nuttig waren als slaaptuigje
 • Er van bijna iedereen slaapfoto´s zijn gemaakt
 • Dat gele gewas langs de weg dieselkruit werd genoemd (koolzaad)
 • Dwars door Budapest rijden niet zo makkelijk is als je de ene keer de TomTom en de andere keer de borden volgt maar we uiteindelijk toch de brug over de Donau vonden
 • De groep erg enthousiast was over het uitzicht
 • Loes iets doorschoot in haar enthousiasme en een koekje uit het raam gooide
 • Dit bij de automobilist naast ons door het raampje naar binnen vloog
 • Zij dit bij het volgende verkeerslicht weer teruggooide in de bus
 • Maarten enkele keren het donker oranje verkeerslicht zag branden
 • Debora heeft geleerd van ene Maarten (niet-Hoekstra) om mensen aan hun arm te likken
 • Zij dit in praktijk brengt als Bram vervelend is
 • We via de Pustaweg zijn gereden omdat we anders te vroeg zouden arriveren
 • De ontvangst erg hartelijk was
 • We na even puzzelen allemaal een gastgezin hadden
 • Jeroen dacht dat hij een stukje uit de Hongaarse Bijbel moest voorlezen
 • Maar erachter kwam dat het een Hongaars - Engels woordenboek was
 • Jan en Erik een cadeautje hadden voor een jongetje van 3 jaar
 • Dit een jongen van 13 bleek te zijn en dat hij later een ander cadeautje kreeg
 • We zaterdag begonnen met een rondleiding door de Grote kerk en stad
 • De Hongaren erg bezorgd waren en ons graag in 1 groep wilde houden
 • We uiteindelijk toch in drie groepjes op souvenirjacht gingen
 • Ds Piet geen souvenir koopt maar zijn gezin liever trakteert op een etentje bij een pannenkoekenrestaurant
 • Jan zonder cadeautje voor Marijke terug kwam en het dus ook pannenkoeken worden
 • Dit economisch gezien onverstandig is (een souvenir is goedkoper)
 • We gingen eten in het restaurant van Marianne haar vader
 • Marianne tolk is die het hele weekend fantastisch Hon-NL vertaalwerk heeft gedaan
 • We haar hiervoor erg dankbaar waren
 • De waterfietsen het goed deden
 • Je niet te dicht achter je voorganger moet varen omdat je dan nat wordt
 • Debrecen een prachtige stad is meet een hele mooie Universiteit en Universiteitskerk
 • Er prachtige beelden in de tuin staan die je als relax fauteuil kan gebruiken
 • Loes en Petra wel vonden dat ze hard zaten
 • We zonnepitten kregen die we zelf moesten openbijten en pellen
 • Dit volgens Jeroen niet onder de categorie fast-food valt
 • We ´s middags een uitwisseling hadden voor de volwassenen en voor de tieners
 • Jan en Erik zichzelf indeelden bij de tieners, maar door Ds Zoltan naar de volwassenen werden gedirigeerd
 • De uitwisseling leuk en interessant was
 • We nu weten dat de voorzitter van de Kerkenraad, László Németh voor Feyenoord is
 • Hij werd geïntroduceerd als een man van "geen woorden maar daden"
 • Zijn speech dan ook precies 47 seconden duurde
 • De Psalmen dezelfde melodie hebben maar je bij de Gezangen het nooit kan vinden
 • De kerk van Debrecen een soort gezondheidsadviescommissie heeft
 • Hierdoor een geval van ernstige ziekte vroegtijdig werd ontdekt en erger werd voorkomen
 • De tip van de week was om ouderen van de kerk op te laten passen als jonge ouders naar kerkelijke activiteiten moeten
 • Jan het jammer vond dat we hier zelf niet waren opgekomen omdat hem dat honderden Euro´s zou hebben bespaart
 • De oppastieners hier natuurlijk niet blij mee zullen zijn
 • Ds Piet onverwacht een presentatie moest geven, maar hij toch nooit om woorden verlegen zit
 • Hij nadrukkelijk solliciteerde als predikant in Debrecen
 • We terecht kwamen in de repetitie van het koor en we de melodie van Psalm 135 nu wel kunnen dromen
 • We dit lied vast snel zullen zingen in Wolvega
 • Maarten het ondertussen ook in het Hongaars uit zijn hoofd kan
 • De tieners hebben meegedaan aan een creatieve activiteit
 • Er daarna werd gebasketbald
 • Ds Piet één bal gooide die er ook in één keer inging (met een foto als bewijs)
 • Hij daarna moe maar voldaan tussen alle tieners op de bank lag
 • De tieners samen met de band GPS prachtig hebben gezongen
 • Rick het "oudje" Jan onderschatte en verloor bij tafeltennis
 • Hij zich later revancheerde bij tafeltennis en tafelvoetbal
 • De temperatuur in het jeugdhonk opliep door alle fanatieke sporters
 • Iedereen een gouden medaille kreeg van Ds Zoltan
 • Ds Piet de medaille voor het schaken kreeg
 • Hij blijkbaar niet fanatiek genoeg was bij de andere activiteiten
 • Erik en Jan Jeroen en Rick naar huis moesten brengen omdat ze niet alleen over straat mochten
 • Ze op de zesde etage logeerden en Jeroen vroeg of we naar boven moesten toen we in de lift stonden.
 • We de op zondag allemaal op tijd in de kerk waren voor de dienst
 • We de cadeautjes voor de crèche hebben uitgestald in de hal
 • Het even leek alsof Ds Piet toch over een toga beschikte
 • Hij die geleend had van Ds Zoltan
 • Een toga bij het pianospelen niet handig is en deze dus tijdelijk weer uit ging
 • Het een mooie dienst was vol vreugde, gedenken, meeleven en zang
 • Het Hongaarse koor ook weer in het Nederlands zong
 • Het speelgoed symbolisch werd overhandigd samen met een gedenkbord
 • Na de dienst het samen zingen spontaan verder ging in de hal
 • Iedereen bij zijn eigen gastgezin ging eten
 • Erik zo enthousiast was over de aangeboden maaltijd (konijn) dat hij konijn daarna maar vertaalde met Bunny
 • Petra en Loes een soort port kregen die je tot in je achterste voelde branden
 • We ´s middags naar het subtropisch zwembad van Debrecen gingen
 • Erik en Jan deze keer wel met de tieners mee gingen
 • Ds Piet en Maarten hebben gesproken over verdere uitwisseling en contacten in de toekomst.
 • Zij ook naar de gemeente Ds Zoltan jr. zijn geweest
 • Lazlo en Anna in het zwembad werden toegezongen omdat ze die dag jarig waren
 • Er naast de glijbanen vooral torentjes werden gebouwd en er werd gevolleybald in het water
 • Kim haar topje kwijtraakte, Hanna liever met en Iris liever zonder short zwom
 • Debora filmpjes heeft gemaakt waar we erg nieuwsgierig naar zijn
 • Er bij terugkomst in de kerk een mega ketel goulash klaar stond
 • We daarvan samen met de gastgezinnen hebben gesmikkeld
 • Er weer mooie (korte en lange) speeches waren
 • Kim, Bram en Debora Geox en EON door elkaar halen
 • Maar volgens Kim de EON schoen ook ademt
 • We onder begeleiding van Bram en een collega gitarist weer hebben gezongen
 • Een Hongaars danklied op de melodie van "Zie ginds komt de stoomboot" feilloos werd aangevuld door de Nederlanders
 • Jeroen zei: "Zo, dat was een beste bonte avond, of niet"
 • Loes en Petra weer een film hebben gekeken met Suza (in hun pyjama op de bank)
 • Hanna en Iris ´s avonds niet naar binnenkonden bij hun gastgezin omdat de bel het niet deed
 • Tegen de tijd dat de telefoonketen Hanna/Iris, Jan, László Serres, Ds Zoltan, László, Jan, Iris/Hanna zijn rondje had gedaan de deur ook open was
 • De volgende morgen Ds Piet en Maarten hun appartement niet in konden
 • Dit hun eigen schuld was
 • Zij niet wisten hoe snel ze naar buiten moesten om de vrouw van Ds Zoltan te begroeten dat ze vergaten de sleutel mee te nemen
 • Deze aan de binnenkant in het slot zat toen de deur dicht viel
 • Ds Piet een ladder nodig had of een aap om op het balkon te klimmen
 • Hij toen aan Rick moest denken
 • De ladder van de kerk uiteindelijk uitkomst bood
 • Petra moeite heeft om Palmpasen en Sint Maarten uit elkaar te houden
 • Loes de boter glad vind en Petra Euro´s op haar brood doet
 • Wij benieuwd zijn wat voor feest hieruit voort zal komen
 • Kim, Bram en Debora een mooie foto in lijst aan hun gastgezin hebben gegeven
 • Na de laatste gezangen we een uur te laten uit Debrecen vertrokken
 • Dat niet erg was omdat het toch regende in Nederland
 • We bijna nog meer vertraging hadden, maar de benzinepomp net haalde en niet stil kwamen te staan
 • We niet in uren of kilometers maar de afstand uitdrukte in het aantal blokjes van de kilometerteller
 • We per persoon ruim 10 sandwiches meekregen voor onderweg
 • We in Duitsland een pakket hebben gegeven aan een mevrouw met een zwervend bestaan
 • Iris vertelde over haar 5000 Corinten
 • Wij ons afvroegen welke Bijbel zij heeft omdat wij alleen 1 en 2 Corinten kennen
 • Het volgens Debora Florinten moest zijn
 • Dat weer een combinatie van Florijn en Forint lijkt te zijn
 • De Forint de enige echte officiële Hongaarse munt is
 • Jan last had van een niet goed gevallen broodje met salami
 • De extra ingelaste toiletstop geen uitkomst bood
 • De cola uiteindelijk zijn maag tot rust bracht en hij toch het laatste stuk kon rijden
 • We om 3 uur bij van der Valk afscheid van elkaar hebben genomen met een Hongaarse knuffel
 • Er deze keer weinig Hongaarse baarden waren die de zachte dameswangetjes prikkelden
 • Iedereen het enorm naar zijn zin heeft gehad en dat de lange reis de moeite waard was
 • We uitkijken naar een vervolg in Wolvega
 • Iedereen bedanken die op welke manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze fantastische reis vol warmte, liefde, ontmoeting, gastvrijheid en inspiratie!!

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl