Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Oost-Europa
Verslag Diaconale Oost Europa Reis, 7 – 11 mei 2007


Deelnemers:
 • H.Broekema-Faber, voorzitter kerkenraad
 • H. Krikke, voorzitter Diaconie
 • D.P. Kwak, penningmeester Diaconie
 • Ds. P. Rozeboom
De Reis

Zondagnacht, 02.00 uur kwamen wij bij elkaar in huize Plexat, vanwaar wij vertokken na lezing van Psalm 121 en gebed. Wij hadden een zeer voorspoedige reis, via Wenen en Bratislava. Om 20.00 uur kwamen wij aan in Brzótin (Slowaaks geschreven) ofwel Berzete (Hongaars geschreven). Na een maaltijd en enige gesprekken met de familie Múdi, zijn wij naar een gebouwtje gegaan van de burgerlijke gemeente, bij het postkantoor, waar wij konden beschikken over sanitaire ruimte en slaapgelegenheid.

De dinsdag hebben wij de vier kerkelijke gemeenten gezien, waaraan Ds. Robert en Henriëtte Múdi zijn verbonden (beiden zijn predikant, zij het dat zij wegens zwangerschap van een derde kind wat minder zich kan inzetten. Tevens hebben wij wat van de prachtige omgeving gezien van dit gebied dat Lage Tatra genoemd wordt. De dinsdagavond hebben wij met enige ouderlingen erbij een Hongaarse barbecue genoten (spek bakken).

De woensdagochtend hebben wij het gebouw gezien, dat tot de tweede wereldoorlog als school van de kerk was, maar door de communisten geconfisqueerd is. Pas vorig jaar is dit gebouw, volstrekt uitgeleefd, teruggegeven. Men hoopt dit gebouw op te knappen. Tevens hebben wij gekeken naar overnachtingsmogelijkheden voor een eventuele werkvakantie. Na de maaltijd zijn wij vertrokken naar Debrecen, waar wij in de namiddag aankwamen. Na een hartelijke ontvangst hebben we deelgenomen aan een Alpha cursus, die hier door de gehele kerkenraad wordt gevolgd. P. Rozeboom heeft een inleiding gehouden. Zo hebben we uitgewisseld hoe het met beide gemeentes gaat.

De donderdagochtend hebben we eerst een ontbijt genoten bij de familie Jenei. Op een hartverwarmende manier hebben we onze ideeën ten aanzien van gemeenteopbouw gewisseld. Vervolgens zijn we vertrokken naar Oradea (Roemeens geschreven) ofwel Nagy Varad (Hongaars geschreven), waar wij het Julia Kinderhuis hebben bezocht. Wij hebben het huis gezien, de lunch met de kinderen genoten, kennis genomen van de gang van zaken, kennis genomen van het omvangrijke sociale werk en evangelisatiewerk. Tevens hebben we 500 euro overhandigd voor de vitamine actie (waarvan 300 euro van de beide protestants christelijke scholen van Wolvega, de opbrengst van de 40 dagen actie). Ook heeft onze penningmeester 3000 euro overhandigd voor de nieuwe ketel van de centrale verwarming (een voorfinanciering van de diaconie). Aan het eind van de middag zijn we terug gegaan naar Debrecen. Na een diner bij huize Jenei zijn we naar een jongerenavond, waar P. Rozeboom opnieuw een inleiding heeft gehouden (evenals de eerder genoemde spontaan).

Na overnachting bij hetzelfde gastgezin als de nacht ervoor zijn we naar de kerk gegaan, waar we na gebed en Psalm 121 (door Ds. Jenei gekozen) vertrokken om 09.15 uur. Na een zeer voorspoedige reis kwamen we tussen 01.00 en 01.30 uur thuis. In totaal hebben we 3650 kilometer afgelegd.
Het motto van deze reis: intensief en zeer inspirerend.

delegatie uit Wolvega: D.Kwak, P. Rozeboom, H. Broekema-Faber, H. Krikke ik heb mijn wagen volgeladen ….met speelgoed!

Brzótin

Ds. Múdi dient vier gemeenten:

 • Brzótin, een gemeente met 177 leden en op zondag een opkomst van ongeveer 45 leden. Het kerkgebouw is 700 jaar oud, mogelijk is het voor die tijd eerst een burcht geweest. Een deel van de kerk en de omliggende muur is al gerestaureerd met subsidies van de staat en de EU. Er is nog meer te restaureren (gespecialiseerde arbeid). Een wat traditionele gemeente.
 • Kórós, een gemeente met 220 leden en op zondag een opkomst van ongeveer 80 à 90 leden. Deze kerk is nog geen 200 jaar oud, bijzonder goed onderhouden, en een goede onderlinge band. De kerkenraad bouwt werkelijk aan de gemeente.
 • Jovice, 28 leden en op zondag een opkomst van 28 leden. Geen eigen gebouw; het zaaltje van de Lutherse gemeente wordt gebruikt.
 • Rudna, een 60 leden, op zondag komen er 12 in de kerk, maar daaronder meegerekend enige katholieken en luthersen.
Mogelijk komt er nog een vijfde gemeente bij (in oprichting).

Economische situatie

Hoewel het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Slowakije vergelijkbaar is met dat van Hongarije (en dat is ongeveer de helft van dat van Nederland) geeft dit een zeer geflatteerd beeld. De regio van Bratislava rendeert goed, maar het oostelijk deel van Slowakije (groter dan Nederland, 5 miljoen inwoners) heeft slechts de helft van dit inkomen (hetzelfde niveau als Roemenië). Er is hier weinig industrie en veel werkeloosheid. De mensen hebben meest een tuin en een varken: er is wel te eten. Maar inkomsten zijn laag en bijgevolg kan de kerk niet rekenen op behoorlijke bijdragen.
Een voorbeeld: een ouderling van de kerk is 39 jaar en werkt in de metaal; maandsalaris: 300 euro.
Een predikant wordt in Slowakije (nog) betaald door de overheid – als leraar (inzetbaar in het onderwijs) heeft hij een sociaal culturele taak. Zo is er een auto voor 5 dorpen, die gestationeerd is bij de pastorie – een taak van de pastor is openbaar vervoer voor de 5 dorpen …
Inkomen predikant: 280 euro per maand. Robert zegt echter: “Het gaat niet om geld. God geeft je alles wat je nodig hebt. Sinds wij 10% van ons inkomen weg geven, hebben wij geen financiële zorgen”.
De pastorie ziet er goed uit met ruime tuin. Dit huis is echter door Robert zelf helemaal opgeknapt. Er staat een mooie moderne keuken, maar dit blijkt een geschenk in natura te zijn van twee volwassenen leden van de gemeente, die twee jaar geleden belijdenis hebben afgelegd!
Door de geringe mogelijkheden in de regio trekken jongeren weg voor studie en vinden vervolgens werk in “het rijke westen”. Zo is er een “gat” in de gemeente. Brzótin telt een grote groep zigeuners die niet echt behoefte hebben aan evangelisatie. Ze geven een groot probleem: criminaliteit. Een deel van de bevolking is Slowaaks, een deel Hongaars. De Hongaarse minderheid van Slowakije telt een half miljoen mensen. Probleem is discriminatie door de Slowaakse meerderheid.

sleutels van de kerk in Brzótin kerk te Brzótin interieur kerk Brzótin; NB de orgelpijpen zijn houten paaltjes! Ds. Mudi Robert met de auto die wij voor hem geregeld hebben in Nederland te restaureren achterzijde kerk Brzótin Familie Mudi Robert (maar er is nog een kleine Bese geboren!) omgeving Brzótin Ds. Mudi Robert, met voorzitter kerkenraad en dochtertje Robert

Het "kerkelijk centrum"-werkvakantie?
Zoals al beschreven: sinds een jaar terug beschikt de gemeente Brzótin over het gebouw dat eerder in de geschiedenis eigendom was. Het late tijdstip van teruggave is te herleiden op genoemde discriminatie. De gemeente heeft ook nog een 100 hectare land te vorderen (waarvan een groot deel bos met geringe economische waarde) ….
Het gebouw heeft goede muren, maar kozijnen en deuren dienen te worden vervangen alsmede de vloeren. Tevens moet het dak worden vernieuwd en een meter hoger geplaatst om slaapruimte te creëren.
Plan van de gemeente: dit gebouw opknappen, er een kleine woonruimte voor een beheerder in maken (tevens noodzakelijke bewaking). In dit gebouw wil men dan organiseren:
 • Kinderkampen bijvoorbeeld uit de Oekraïne (nog weer armer).
 • School van de natuur (een bestaand iets in Slowakije, gesubsidieerd door de staat) voor wezen.
 • Toeristisch verblijf (brengt geld in het laatje om de begroting sluitend te krijgen)
 • Gemeente activiteiten.

Dit gebouw ligt naast de plaatselijke openbare school. Dat betekent, dat er sportfaciliteiten zijn en tevens een keuken. Daar wordt dagelijks gekookt; zo kan daar bij genoemde activiteiten gegeten worden (2 euro per persoon) en hoeft er geen dure keuken te worden geïnstalleerd!
Men wil nog een klein stukje grond (kost hooguit 50 euro) erbij kopen, omdat hier historische wortels liggen van eerder genoemde burcht. Om het hele terrein moet een muur gemaakt worden.

Naar ons idee zou een werkvakantie te realiseren zijn. Te denken valt aan een werkvakantie voor alle leeftijden. De volgende werkzaamheden en activiteiten zijn denkbaar:

 • Een muur om het terrein maken (steen wordt gratis vertrekt door een steengroeve uit de nabije omgeving)
 • Egaliseren van grond en paden maken.
 • Kozijnen en vloeren slopen.
 • Sleuven voor electrisch frezen.
 • Stucwerk aan de muren.
 • Cultureel programma: gesprekken met de mensen; muziek en dergelijke; sport.

Slaapgelegenheid is er in de nabije omgeving. Daar is een camping, met eenvoudige slaaphuisjes, sanitair en mogelijkheid van kampvuur (5 euro per persoon per nacht).
Warme maaltijd bij de ernaast liggende school (2 euro per persoon).
huidige poort onlangs terug ontvangen gebouw, tot gemeentecentrum om te bouwen “toekomstig gemeentecentrum” interieur “gemeentecentrum”  gemeentecentrum: doel van een werkvakantie in 2008?

Julia Huis
Het Julia Huis in Oradea (van de Hongaarse minderheid in Roemenië) is uitvalsbasis voor een omvattend werk:

 • Het gezinsvervangend huis – 10 kinderen (8plus nu) worden hier in een gezinssfeer opgevoed door Csongor en Emese Berei (met hulp van vrijwilligers en sociaal werkers). Het huis is eenvoudig, maar goed. De maaltijden – wij hebben ervan geproefd: zeer eenvoudig. Voor de maaltijd lezen de kinderen de dagtekst voor de geestelijke vitamines. Ze waren wat blij met stelten, steps en springtouw!
 • Een 3 tot 4 honderd gezinnen krijgen steun via de maatschappelijk werkers van de stichting. Zij bezoeken gezinnen en springen bij met hulp in natura (voedsel), verwarmingskosten, financiële hulp.
 • Er is een bijzondere club: de Elisabeth club, die wekelijks bij elkaar komt, 100 vrouwen! Bijbelstudie, gezelligheid, zingen en een eenvoudige maaltijd.
 • Er is evangelisatie onder kinderen. Tevens hier vanuit een vakantie mogelijkheid in het kamphuis in de bergen.
 • Opvang van verslaafden (drank) en anderen waar nood is.

Dit alles valt onder de stichting met de naam Christian Endeavour. De Bethanië beweging, waarvan de bekende Ds. Visky Ferenc onder communistische tijd al een inspirator was, is de bakermat hiervan. Een wat bevindelijke richting met sterke nadruk op wedergeboorte, maar zeker ook een groot sociaal gevoel. Vanuit Nederland is er steun vanuit stichting Kom Over en Help en Hulp Oost Europa, alsmede Dorkas. Ook vanuit Duitsland wat hulp. Er is subsidie van de overheid voor kinderhuis.
Weliswaar zijn er steeds tekorten. Het vitamine project werkt echt, zo hoorden wij: de kinderen komen minder bij de dokter. Bij andere instanties propageert men dit project nu: het is goedkoper dan de doktersrekening!
De oude, onrendabele centrale verwarming zou niet zijn vervangen tenzij wij hiervoor gegeven zouden hebben (en dus werd er weinig gestookt …).
Op termijn hoopt men de dure waterinstallatie te veranderen. Alleen de keuken blijft dan aangesloten op de gemeentelijke waterleiding en de rest gaat op een eigen bron. Zo kunnen de hoge kosten (boven de honderd euro in de maand) worden gedrukt.

 Julia kinderhuis te Oradea in de keuken van het Julia kinderhuis namens de Protestants Christelijke scholen van Wolvega hebben we een cheque van 300 euro voor de vitamine actie overhandigd  iedere week: een middag met maaltijd en geestelijke vitamines voor 100 ouderen in het Julia huis! Adam leert lopen op de stelten die we hebben meegenomen

Debrecen
Bijzonder was het om in Debrecen te zien, hoe de gehele kerkenraad deelneemt aan een Alpha cursus. Hiertoe is besloten om de opbouw en toerusting. Een vergelijk kan worden gemaakt met ons project Groeien bij de Bron. Hopelijk ontstaat hieruit meer visie voor het omvangrijke missionaire werk vanuit deze kerk Szechenyikert (er worden jaarlijks 5000 mensen bereikt!). Ds. Jenei verwoordde het zo: “we hebben enorm gewerkt aan onze missie. We mogen nu, met dank aan God, zeggen, dat wij werkelijk een plaats in de samenleving hebben. Wij hebben een gezicht in Debrecen. Nu moeten we meer intern werken voor opbouw van de gemeente.”
Een moeilijk punt bij het missionaire werk is, dat niet iedereen ziet wat voor zin het heeft bijvoorbeeld op vrijdagavond 100 buitenkerkelijke jongeren binnen te krijgen, die echter op zondag niet te zien zijn.
Bijzonder is echter het jeugdwerk, met een sportief karakter: er wordt getafeltennist (met echte wedstrijden), tafelvoetbal en snooker biljart gespeeld. Hiermee worden jongeren bereikt, die in een aantal gevallen doorstromen naar het inhoudelijke jeugdwerk met geloofsgesprek. Tevens een Alpha cursus voor deze groep. De donderdagavond hebben wij gedeeld met een groep jongeren, die uit deze Alpha vervolg wilden en ook werkelijk met elkaar doen in geloofsgesprek. Dit item lijkt een punt voor Wolvega te zijn!
Hartverwarmend waren onze gesprekken hierover op donderdagochtend aan de ontbijttafel: het leek wel Emmaüs – ons hart brandend van Geest-drift.

Het ligt in de bedoeling dat een grotere delegatie uit Debrecen een lang weekeinde in ons midden is rond zondag 14 oktober.

Wolvega, 16 mei 2007, ds. Piet Rozeboom.

 In Debrecen hebben we een Alphacursus meegemaakt met de kerkenraad Alphacursus – inleiding en bespreking Wolvegaaster en Debrencer predikanten aan het pingpongen in de jeugdruimte van Debrecen.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl