Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Oost-Europa
Verslag Oost Europa Reis, 28 mei – 2 juni 2014

   Bekijk het fotoboek

Op woensdag 25 mei verzamelden Bert en Annie Dijkstra en André van der Honing en zijn gezin zich om 17.30 uur in de pastorie. Na lezing van Psalm 121 (de reispsalm) en een gebed, kregen we nog de zegen mee van ds. Visschers. Iets na 18.00 uur vertrokken we richting Oost-Europa.

 

Deze reis had 3 doelen:

·         Afronding van het project van het Eben Haëzerhuis Brzotín (Slowakije) middels het aanbieden van een naambord en een cheque.

·         Het afstemmen van een nieuwe uitwisseling met onze partnergemeente in Debrecen (Hongarije)

·         Kennismaking van ds. Faber met de contacten in Oost-Europa (en andersom)

 

Ons eerste reisdoel was Brzotín. Het werd een lange reis, omdat we 75 km voor Budapest in de file kwamen te staan. Na 21 uur rijden waren we donderdag om 15.00 uur in Brzotín. In Brzotín werden  werden we bij de kerk opgewacht door Henk en Marry Krikke. Zij waren een week eerder al met de caravan vertrokken naar Oost-Europa en voegden zich nu bij ons.

DSC_0144In de pastorie maakten we hernieuwd of voor het eerst kennis met het predikantenechtpaar Robert (Robi) en Henriëtte (Heni) Mudi. We werden hartelijk ontvangen! Eerst kregen we een rondleiding door de pastorietuin, annex-boerderij. De familie houdt zelf veel dieren (zwijnen, kalkoenen, kippen…), heeft een eigen groentetuin is derhalve zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Ds. Robi Mudi gaat zelf ook eens in de zoveel tijd op jacht. In Slowakije is het in de dorpen nog veelal gewoon dat men qua voedsel in ruime mate zelfvoorzienend is.

Na de rondleiding gingen we naar de ruime woonkamer van de pastorie. We waren niet de enigen. Er waren ook mensen van de Stichting HOE (Hulp Oost Europa) uit Barneveld aanwezig. Zij steunen onder andere scholen in Oost-Europa waaronder ook het schoolproject van de familie Mudi. In de nabijgelegen grote plaats Rožňava is namelijk een Reformatorische School.

http://pkn-wolvega.nl/fotos/Album%2080%20Oost-Europa%20reis%20Brzotin%202014/data/images1/dsc_0169.jpgNa het overhandigen van enkele cadeaus (o.a. ook aan hun kinderen), deden we een kringgebed. Vervolgens nam ds. Mudi ons mee naar het nabijgelegen weeshuis in aanbouw. Wil je bij dit weeshuis komen dan moet je eerst langs de kerk. Het viel degenen op die hier eerder waren geweest, hoezeer de kerk en de omgeving erom heen waren opgeknapt. Dit is o.a. gebeurd met behulp van subsidies van de staat en met name ook van de EU.

Vervolgens betraden we het opvangtehuis voor weeskinderen: het Eben Haëzerhuis. Het project is in een afrondende fase. Het is alweer lang geleden dat een groep Wolvegaasters hierheen is geweest op werkvakantie (2008). In onze ogen duurt het dan ook misschien allemaal wat lang. We moeten niet vergeten dat het allemaal met gespaard geld is opgebracht en dat het in Oost-Europa niet allemaal zo snel en gemakkelijk gaat. Ds. Robi Mudi ziet in de totstandkoming van het project de zegenende hand van God de Heer. (citaat: “God heeft het in mijn hart gelegd en vervolgens zie ik alleen maar zegeningen”). En het is ook werkelijk een zegen! Bijzonder om te zien wat er nu staat: een prachtig gebouw. Het Eben Haëzerhuis (de naam van het project) bestaat uit 2 delen: een gedeelte waar gasten (voor kortere of langere tijd) ontvangen kunnen worden en een ruimte voor opvang van weeskinderen. Wij sliepen in dit laatste gedeelte. De onderverdieping van het weeshuis bestaat uit een grote zaal voor o.a. recreatie. In deze zaal troffen we ook de oude stoelen uit de Ichtuskerk aan! Op de bovenverdieping bevinden zich een viertal kamers, sanitaire units (met prima WC’s en douches) en een keuken. Na de rondleiding door het gebouw waren we toe aan een slaapmoment.

 

DSC_0175Het was echter Hemelvaartsdag en dat hield in dat er om 18.00 uur een dienst was in het kerkje van Brzotín. Ds. Heni Mudi ging voor. Het was een bijzondere dienst, want in deze dienst waren namelijk ook de 2 jongeren aanwezig die de zondag erop ‘Konfirmation’ (een soort belijdenis) zouden gaan doen. Het was een korte dienst. We konden er niet veel van verstaan, maar zagen wel de passie van ds. Mudi. De psalmen kenden bekende melodieën (op hele noten). Nieuw was ook een glazen ruimte voor de kinderen achterin de kerk. Na de dienst trokken de aanwezigen (ongeveer 20 personen) naar de studeerkamer van de pastorie. Daar legden de 2 jongeren hun Konfimation-examen af. Ze moesten daartoe schriftelijk antwoord geven op een aantal vragen. Terwijl ds. Heni  Mudi zich met de jongeren bemoeide, praatte ds. Robi Mudi de aanwezigen bij over een aantal voor de gemeente belangwekkende zaken. Bijzonder om te zien hoe de gemeente bijeen was: als een grote familie!

Hierna gingen we eten in het nabijgelegen restaurant. Naast de familie Mudi waren daar nog enkele mensen aanwezig (onder wie ook Szilard en Laszlo die hier ook al een keer in Wolvega zijn geweest). De familie Mudi vertelde veel over hun bediening. Ze dienen op het moment 5 gemeentes. De ene gemeente is wat groter dan de andere en hebben ook wel een verschillend karakter. Ook merkten ze op dat voor hen de ‘gemeenschap’ veel breder is dan hier: ze hebben door de jaren heen zoveel mensen ontmoet met wie ze zich verbonden voelen. Bijzonder deze avond was het moment dat ze pas doorkregen dat ds. Faber de nieuwe dominee van Wolvega was. Middels mailcontact hadden we dat vermeld, maar dat was blijkbaar niet echt doorgekomen. Toen ds. Faber vertelde dat zijn vrouw en hij ook een predikantenechtpaar waren, kraaiden ze het uit: “Oh… so… you are the new pastor…. We allready thought: who is that funny guy!” (vert.: “O… dus… jij bent de nieuwe dominee… We dachten al: wie is die grappige jongeman!”)

Na een goede nachtrust waar we ook wel even aan toe waren na de lange autorit van een etmaal daarvoor, ontbeten we bij de familie Mudi. Daarna liepen we weer naar het Eben Haëzerhuis terug waar we het naambord hebben aangeboden: een prachtig bord van roestvrij staal met daarop de naam van het huis (het bord is nog getoond in de eredienst in de Ichtuskerk, 18 mei jongstleden). Het bord werd in dankbaarheid aanvaard, alsmede de aangeboden cheque. Daarna gingen we weer terug naar de pastorie. De familie Mudi was al op de hoogte van ons voornemen het Eben Haëzerproject af te ronden. Wel hebben we aangegeven dat de ontstane contacten blijven.
http://pkn-wolvega.nl/fotos/Album%2080%20Oost-Europa%20reis%20Brzotin%202014/data/images1/dsc_0268.jpgDs. Robi Mudi vertelde vervolgens dat hij ook al weer druk doende is met een nieuw project: namelijk de Samuel Foundation in Oekraïne. Deze stichting heeft 8 ‘familie’-huizen waar weeskinderen worden opgevangen. Ook komen er kinderen naar toe die daar een dagprogramma volgen. Ds. Mudi gaat regelmatig naar Oekraïne.

Na een heerlijke lunch heeft ds. Mudi ons nog met de auto 2 andere dorpen laten zien waar zij predikant zijn. Zo kwamen we onder andere in Kuznah.

Hier heeft de gemeente een gemeenschapshuis gekocht. Dit huis zijn ze aan het opknappen. Opvallend was de prachtige veranda die men had gebouwd achter het huis en waar je heel gezellig met elkaar kon zitten (bij o.a. het vuur). Sommigen hadden wel gezegd: “Waarom maken we eerst het huis niet af” (er moest nog steeds het nodige gerenoveerd worden). Ds. Mudi had dan geantwoord: “Het is belangrijker gemeenschap te bouwen, dan een huis”). Terug in de pastorie ontmoetten Annie, Bert en André nog enkele bekenden. Een mooi en emotioneel weerzien!

 http://pkn-wolvega.nl/fotos/Album%2080%20Oost-Europa%20reis%20Brzotin%202014/data/images1/dsc_0218.jpg

Geïnspireerd, maar ook met wat lichte weemoed vertrokken we halverwege die vrijdagmiddag richting Debrecen… Dat was nog zo’n 3 uur rijden. Henk en Marry Krikke waren die middag al iets eerder richting Debrecen gegaan.

Rond een uur of acht kwamen we aan in Debrecen. We hadden afgesproken bij de kerk: een prachtig modern wit gebouw, omringd door hoge flatgebouwen. We werden daar hartelijk welkom geheten door o.a. Loránd Kiss (bij velen van u bekend: hij heeft geruime tijd in Wolvega gewoond) en door ds. Zoltan Jenei. Ds. Jenei vertelde ons iets over het programma voor de komende dagen. Annie en Bert zouden gaan logeren bij Sándor en Marianna Rábai. André en ondergetekende in een hotel in het centrum van Debrecen. Het was dit weekend fijn dat Loránd en Marianna veel in onze nabijheid verkeerden. Ook vanwege het feite dat zij beiden Nederlands kunnen en derhalve veel konden vertalen. Na deze eerste kennismaking gingen wij met Sándor en Marianna mee naar huis voor een heerlijke maaltijd. Bij deze maaltijd hebben we ook een cheque aangeboden aan Marianna. Zij hebben namelijk een dochter, Anna, die op een heel speciale school zit (vanwege haar beperking). Marianna vertelde ons dat het afgelopen jaar enorm bezuinigd was op de school. Heel verdrietig: van de 2 echt wel noodzakelijke leidsters was er nu nog maar 1 over. We hopen en bidden dat hier verandering in mag komen! Ook willen we nog proberen of we vanuit Nederland hiervoor nog iets kunnen betekenen.

Na een goede nacht verzamelden we zaterdagmorgen in het centrum van Debrecen. Hier voegden Henk en Marry Krikke zich ook weer bij ons. We hebben vervolgens de grote kerk van Debrecen bezocht: een prachtig monument. De kerk werd gerenoveerd en was eigenlijk gesloten voor publiek, maar ds. Jenei had geregeld dat we er toch even in konden.

http://pkn-wolvega.nl/fotos/Album%2081%20Oost-Europa%20reis%20Debrecen%202014/data/images1/dsc_0278.jpgNa het bezoek aan de grote kerk bezochten we nog het Onderwijsmuseum van de Universiteit van Debrecen en het Deri museum. Hier hebben we 3 bijzondere (heel grote!) schilderijen gezien waarop Jezus’ lijden verbeeld was. Deze werden op een unieke manier gepresenteerd. De zaal werd helemaal donker gemaakt en steeds viel er licht op een bepaald aspect van het schilderij. Het geheel werd omlijst door prachtige klassieke muziek. De rest van de middag waren we vrij. ’s Avonds troffen we elkaar weer in een restaurant. Hier voegden ook ds. Jenei en zijn vrouw zich bij ons. Bij sommigen sloeg de vermoeidheid deze avond wel een beetje toe. Ds. Faber had het deze avond wel druk. Ds. Jenei en zijn vrouw toonden erg veel belangstelling en natuurlijk wilde hij zelf ook het nodige weten van hen en de gemeente. Duidelijk werd hoe blij, dankbaar en ingenomen ze waren met de contacten met Wolvega. Hoe verrijkend die contacten ook hadden gewerkt in hun gemeente! Ook wij gaven aan dat de contacten voor ons heel waardevol zijn en dat we ook dingen van elkaar hadden gezien en geleerd. Was AREA51 er ooit geweest als we niet de prachtige jeugdruimte in Debrecen hadden gezien? Ds. Jenei gaf aan hoe hij onder de indruk was van onze organisatie hier in Wolvega: over wat er gebeurde door o.a. de ouderlingen, diakenen, bezoekmedewerkers. Dat heeft hem ook zeker geïnspireerd met betrekking tot de vormgeving van het pastoraat in Debrecen. We maakten het deze avond verder niet al te laat.

De volgende ochtend troffen we elkaar in de kerk voor de kerkdienst. Ds. Faber kreeg daar een zwarte toga om (in de vorm van een cape). Aan het begin van de dienst was er ruimte voor ons ingelast. Ds. Faber heeft de gemeente toegesproken en iets verteld over zichzelf (o.a. met behulp van enkele dia’s op de beamer). Ook werden er enkele cadeaus uitgewisseld.

We hebben vanuit Wolvega een kaars aangeboden met het nieuwe logo en een prachtig schilderij van de Opstanding, gemaakt door Annie Dijkstra. Het schilderij had als thema: Galaten 2, 20: Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij! Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
http://pkn-wolvega.nl/fotos/Album%2081%20Oost-Europa%20reis%20Debrecen%202014/data/images1/dscn5115.jpgVanuit Debrecen werden wij bedeeld met o.a. 2 biljartkeus, nieuwe biljartballen en nieuwe dartspijlen voor AREA51. Daarna hebben we nog met z’n zessen het lied ‘Vrede van God’ gezongen. Het was mooi om bij deze dienst te zijn. Er was ook een afsluiting van de kinderkerk waarbij de kinderen o.a. allemaal Bijbelteksten uit hun hoofd moesten opzeggen! Wij hadden via Marianna ook een Nederlandse samenvatting van de preek. Deze ging over het sabbath-gebod. Wij mensen zijn geroepen om ijverig te zijn, ons in te zetten, maar ook om weet te hebben van rust. We hebben het ook nodig om van tijd tot tijd op te ademen en tijd te hebben voor gezin, familie, ontspanning…

 

Na de dienst was er een lunch voor ons georganiseerd. Tijdens de lunch bespraken we ook de plannen voor de toekomst. Er werd ingezet op weer een uitwisseling in (voorjaar) 2015. De laatste keer is een grote groep vanuit Debrecen naar Wolvega gegaan, dus in 2015 zal er een groep vanuit Wolvega naar Debrecen gaan.

Het koor van de kerk in Debrecen jubileert dit jaar en het leek ds. Jenei leuk als wij dan ook met een koor (van gemeenteleden) zouden komen. We gaven aan de plannen te bespreken in de Oost-Europacommissie in Wolvega. Wordt vervolgd.

 

We spraken tot slot onze dankbaarheid uit voor deze ontmoeting en de hoop en het verlangen de dierbare contacten voort te zetten.

 

http://pkn-wolvega.nl/fotos/Album%2081%20Oost-Europa%20reis%20Debrecen%202014/data/images1/dsc_0418.jpgWe namen vervolgens afscheid van de familie Rábai. Wat een lieve, gastvrije mensen! Zelf gingen wij nog even met ds. Jenei mee naar de pastorie (een bungalow achter de kerk).

Na nog een laatste keer koffie en een gebed, uitgesproken door Hans Krikke, namen we afscheid van de familie Jenei en van Loránd.

Wat was het leuk om hem hier te ontmoeten! Rond de klok van 3 uur zaten we weer in de auto om richting Wolvega te gaan.  De terugreis ging voorspoedig. Maandagochtend rond half 9 reden we, behoed en bewaard, weer de oprit van Kerkstraat 9 op. Het was een bijzondere reis waar we als reisgezelschap in dankbaarheid op terug kijken. Het is heel rijk te mogen voelen en ervaren hoe je je in geloof verbonden weet, ook al spreek je andere talen, leef je in een ander land. Het geloof in onze Heer en Heiland bindt ons grenzeloos samen…

Ds. K.J. Faber

 

(Nog veel meer foto’s vindt u hier)

 

 
Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl