Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Oost-Europa
Verslag gemeentereis Debrecen, 24-31 mei 2006


Van 24 tot en met 31 mei is een delegatie van 17 personen naar Debrecen-Szechenyi afgereisd voor een uitwisselingsbezoek. De volgende personen namen hieraan deel: Henk en Marry Krikke, Boob Hartman en Piet Portena, Hennie Kila, Jan en Marry From, Jacqueline de Ruiter, Sifra de Ruiter, Marijke van Delft, Ria van Zwieten, Dirk en Anneke Kwak, Annie Langes, Maarten en Annigje Hoekstra, Piet Rozeboom. Er waren verschillende disciplines vertegenwoordigd: ouderling, diaken, koster, jeugdouderling, kindernevendienst, jeugdkerk, Oost-Europa Commissie, vrouwengroep, predikant. We hebben gereisd met 2 9-persoonsbusjes, overnacht heen en terug in Velburg (hotel zur Post), bij gastgezinnen in Debrecen (gebarentaal soms behoorlijk nodig). Alle deelnemers hebben per persoon 300 euro betaald (door de penningmeester diaconie is dit geïnd en waar nodig door hem rekeningen betaald) om de kosten van reis en verblijf te voldoen. Voorts hebben alle deelnemers een geschenk meegenomen voor hun gastgezinnen, die ons immers enorm hebben bedacht met de spreekwoordelijke Hongaarse gastvrijheid.
Op donderdagavond was er een hartelijke ontvangst. Vrijdagmorgen bezoek aan de liberale synagode; in de middag Grote Kerk, Theologische faculteit en museum Deri. Zaterdag: leiderschapsconferentie. Zondag: kerkdienst; middag “stadspark” en “christelijk concert”. Maandag de prachtige Noordoostelijke regio met beeldschone kerken. De avond was zeer gezellig met elkaar eten, plezier, en tenslotte samen zingen. 

Gezicht in de samenleving

In 40 jaar communisme was het gezicht van de kerk in de samenleving bijna opgelost. De tijd, die Jenei Zoltan tot nu toe heeft gegeven in Debrecen is vooral gegeven naar buiten toe. Deze kerk was gesticht als missiepost. Door het omvangrijke buurtwerk heeft de kerk nu een gezicht in de samenleving. Het is daarom opmerkelijk, dat het thema voor de preek van P. Rozeboom op de zondagmorgen als titel had: de kerk in het midden. In positieve zin was en is dat het werk van deze gemeente. Dat is tijdens ons verblijf op de vrijdagmorgen bevestigd met de ontvangst door Jenei van een oorkonde van tolerantie. Deze is uitgereikt door de Joods Liberale Synagoge van Debrecen (tevens aan een zangeres, filmproducer, professor en de bekende Laszlo Tökes). In deze rij der groten met 5 cameraploegen kregen we wel idee van de reikwijdte van dit indrukwekkende werk!
De werkdruk voor Jenei is groot. De subsidies worden grotendeels door hem binnengehaald en dragen het kerkenwerk voor 30%. Er is bewustzijn van toekomstige verandering daarvan. Bovendien is er de intentie om de komende tijd meer gericht op de gemeenteopbouw te werken. Ook dat is opvallend: zo kunnen we in Wolvega en Debrecen over en weer elkaar tot een hand en voet zijn. 

Leiderschapsconferentie

Op zaterdagmorgen heeft PR een uitleg gegeven van de gemeenteopbouw in Wolvega. Zij hebben de vraag gesteld om die toespraak te doen vertalen in het Hongaars, opdat zij er mee verder kunnen. Zoltan heeft aan de hand van cirkels ons geleerd de vraag te stellen tot hoe ver de kerk reikt. Allereerst is er de cirkel waarin de Drie-eenheid is gezeteld: de basis van het geloof is een persoonlijke aanname van God. Dan is er een cirkel van familie: je eerste levenskring. Vervolgens: vrienden, kennissen, collega’s. Tot waar reikt de kerk: tot die derde cirkel, of ook daarbuiten? Dan is er namelijk de cirkel van de kerk: van betrokken tot randkerkelijk. Of gaat de kerk nog verder in een cirkel daaromheen. Zijn we niet daartoe geroepen.
In een viertal groepen is in de middag gedeeld, wat je visie en werk is: jeugdwerk, pastoraal werk (waaronder bezoekmedewerkers), ouderlingen en diakenen met de organisatie van de kerk, diverse activiteiten (waaronder jeugd …).
Samengevat kun je zeggen dat de leermomenten zijn:

Voor Debrecen:

  • pastoraal werk, hoe doen wij dit, hoe zet je dat op? Zij zijn gewend dat al het pastorale werk door de voorganger geschiedt.
  • catechisatie, welke gegeven wordt door catecheten naar de predikant. Momenteel krijgen jongeren tot 13/14 jaar onderricht op school, betaald door de overheid. Dat wordt afgesloten met “confirmatie”(belijdenis). Jenei ziet de afschaf van subsidie wel komen, maar heeft bovendien inhoudelijk bezwaar tegen hun systeem. Je kunt te weinig je gezicht tonen. PR zal zorgen voor materiaal en opzet van methodiek (info bij theologische universiteit).

Voor Wolvega:

  • het open kerk zijn voor jongeren op de zaterdagavond, zoals de Pingpong club. Vanuit de Jeugdwerkavond, met de wens om te komen tot een soos-achtige activiteit is dit boeiend. Zij kunnen ons iets aanreiken!
  • de creatieve workshops. Zij kennen een open kinderclub voor wel 80-90 kinderen eenmaal per 4 weken. Daar zijn allerlei werkvormen, die afgesloten worden met een evangeliserend praatje. Een vergelijk met de vrouwengroep in Wolvega dient zich aan, overigens.

Vervolg uitwisseling

Naast het hierboven genoemde (de leerpunten) is het volgende besproken:

De afsluitende maandagavond is door PR een uitnodiging gedaan om volgend jaar met een grote delegatie naar Wolvega te komen. Deze werd met applaus verwelkomd. Nu dient dit nog schriftelijk te worden bevestigd.
Csonkapapi staat wat werkvakantie nog even in de koelkast: 2007 zal er al een delegatie komen, dan is er geen ruimte. Mogelijk een jaar later, indien nodig. Te denken valt wellicht aan een gecombineerde werkvakantie jongeren en volwassenen met mensen uit Debrecen.
In september 2006 zouden we als deelnemers aan de reis een presentatie aan onze gemeente willen geven van onze reis. Er is groot enthousiasme bij alle deelnemers!
God zij gedankt en geprezen. 

Wolvega, 6 juni 2006, P. Rozeboom.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl