Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Klein, onopvallend maar wel de koning van de winter! PKN Nederland
Activiteiten

De zendingscommissie verzorgt:
  • de collecten tijdens de voorjaars- en najaarszendingsweek
  • de Pinksterzendingscollecte
  • het bekendmaken in “Onze Gids” van berichten die via Kerk in Aktie gemeld worden
  • de jaarlijkse financiële actie
  • het bekendmaken in “Onze Gids” van de opbrengsten van de collecten, de zendingsbussen en de financiële actie
  • een kerkdienst of avond over een project zoals het classicale Kerk-in-Actie project in India
Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl