Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Activiteiten

De zendingscommissie verzorgt:
  • de collecten tijdens de voorjaars- en najaarszendingsweek
  • de Pinksterzendingscollecte
  • het bekendmaken in “Onze Gids” van berichten die via Kerk in Aktie gemeld worden
  • de jaarlijkse financiële actie
  • het bekendmaken in “Onze Gids” van de opbrengsten van de collecten, de zendingsbussen en de financiële actie
  • een kerkdienst of avond over een project zoals het classicale Kerk-in-Actie project in India
Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl