Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Klein, onopvallend maar wel de koning van de winter! PKN Nederland
Zending

Onze opdracht
Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.(NBV Matt.28:19,20)

Zending is de opdracht van de kerken om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken. Wij doen dit d.m.v. financiƫle bijdragen. Overal in de wereld maar ook in eigen land. U kunt dan denken aan b.v. ondersteuning van kerkelijke organisaties wereldwijd die het Evangelie van Jezus Christus verspreiden, theologische opleidingen en Christelijk onderwijs.


Zendingscommissie Stuur een e-mail naar de secretaris van de zendingscommissie          
De zendingscommissie bestaat uit 5 leden en komt gemiddeld 1 x per 2 maanden bij elkaar.
De activiteiten concentreren zich met name rond half januari en rond de voorjaars- en najaarszendingsweek.
Wij hopen als commissie onze gemeente te inspireren en informeren, zodat hun betrokkenheid bij het zendingswerk groeit.

Voorzitter :
Dhr. H. Korpershoek, Heerenveenseweg 41, 8471 BB Wolvega, 0561-616544     
Secretaris :
Dhr. C. de Ruiter, Raadhuisstraat 35, 8471 BV Wolvega, 0561-616954     
Penningmeester :
Mevr. H. Buiter, De Takomst 8, 8471 JR Wolvega, 0561-610920     
Leden :
Mevr. A. van der Molen-de Wit, Kerkstraat 54, 8471 CH Wolvega, 06-38008060     

Bankrekeningnummer NL21 RABO 0371 9957 44 ten name van Zendingscommissie Protestantse gemeente te Wolvega.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl