Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Klein, onopvallend maar wel de koning van de winter! PKN Nederland
Kerktaxi


Voor gemeenteleden die minder mobiel zijn, bestaat de mogelijkheid om per kerktaxi naar de kerk te gaan. Vervoer van en naar de kerk op zondagmorgen kan, indien nodig, worden geregeld.


Als u hier gebruik van wilt maken kunt u bellen met:          

Contactpersoon Ichtuskerk:
Dhr. R. Fledderus, Geraniumstraat 23, 8471 KT Wolvega, tel 0561-613919 Stuur een e-mail naar Dhr. R.  Fledderus


Autodienst

Soms kan zich er, ook op andere dagen, een noodgeval voordoen waarbij vervoer noodzakelijk is. In zulke noodgevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of wijkdiaken.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl