Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Klein, onopvallend maar wel de koning van de winter! PKN Nederland
Beleidsplan

Het beleidsplan van de Diaconie is vastgesteld na discussie en bezinning over de volgende onderwerpen:

  • Wat betekent het diaconaat voor de samenleving, voor de gemeente en voor de diakenen?
  • Welke opdrachten liggen er voor de Diaconie? Wat wordt gevraagd van een Diaconie?
  • Hoe geven de diakenen gestalte aan de concrete uitvoering van de geformuleerde opdrachten en vragen?

Door dit schriftelijk vast te leggen heeft het College van Diakenen (lees Diaconie) zich verplicht na te denken en concreet te formuleren wat de opdracht voor de komende jaren is. De waarde van dit plan kent een tijdsbegrenzing en er zal daarom over enkele jaren opnieuw een meer globale discussie en bezinning nodig zijn. Tevens zal jaarlijks moeten worden nagegaan wat de opdrachten voor het komende (kerkelijk) jaar zijn en zal indien nodig afgeweken moeten worden van het in het beleidsplan gestelde, indien maatschappelijke of interne omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het diaconaat is, hoewel de uitvoering primair berust bij de Diaconie, een taak voor de gehele gemeente in een vorm van omzien naar elkaar.

Hier kunt u het Beleidsplan downloaden in PDF-formaat

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl