Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Pinksteren PKN Nederland
Diaconie

Onze Missie
Als kerk vormen we een gemeenschap met God en met elkaar.
Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren maar er juist begint.
Met respect en waardering voor ieders eigen inbreng willen wij met elkaar omgaan.
We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en delen dat met elkaar.
Zo zijn we een kerk in beweging die wil groeien.

De Bijbelse basis
Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die Jezus ons leerde en die Matteüs heeft opgeschreven, toch wel hier als basis worden beschouwd: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling maar u heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken maar u heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek maar u heeft Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis maar u bent bij Mij geweest. Toen u dit voor één van Mijn minste broeders deed, deed u het voor Mij”.(Mattheus 25: 35-36, 40)


Project diaconie op de kaart
Na een eerdere aankondiging dat de diaconie van zich zal laten horen d.m.v. het project “diaconie op de kaart“ heeft de zgn. aftrap op startzondag 8 september 2013 plaatsgevonden.

Het project is geboren uit het feit dat de diaconie meer voor het voetlicht wil treden binnen onze gemeente en bekendheid gaat/wil geven waar de ontvangen gelden voor of aan worden besteed.

Zondag 8 september 2013 (startzondag) is d.m.v. het tonen van een filmpje (opnames Agnieta Reuvekamp en montage Wouter Bos) en het onthullen van de poster (ontworpen door Hiddo de Jong) duidelijk geworden waar de diaconie voor staat. Poster en filmpje namen u/je nl mee naar een diaconaal jaar met 4 clusters. T.w. Noodhulp, Zorg, Kind en Toekomst en Eigen activiteiten.

Doel/uitganspunt van het project diaconie op de kaart is dat de diaconie ieder kwartaal een cluster centraal stelt (zie ook poster in de kerkgebouwen) en in die bewuste periode een diaconiecollecte (2e collecte) als doelcollecte aan u/jou gaat presenteren gericht uiteraard op het zgn. “kwartaalcluster”. Dit alles onder het motto “Kollekteren en dan presteren”.

De Diaconie.

College van diakenen          
Voorzitter :
Dhr. A.M. van der Honing, Grindweg 24, 8471 EK Wolvega, 0561-611247   2019  
Penningmeester :
Dhr. C.J. Jonkers, Keiweg 16, 8471 CZ Wolvega, 0561-613128   Stuur een e-mail naar Dhr. C.J.  Jonkers  2020  
Secretaris :
Mevr. H. Huising, Ds. Talmastraat 22, 8471 LP Wolvega, 0561-851316   Stuur een e-mail naar Mevr. H.  Huising  2019  
Diakenen :
Dhr. D.P. Bilker, Pr. Mauritsstraat 1, 8471 PE Wolvega, 0561-617252   2021  
Dhr. A. van der Molen, Wilhelminastraat 16e, 8471 PK Wolvega, 0561-616849   Stuur een e-mail naar Dhr. A. van der Molen  2022  
Mevr. J.J. de Ruiter-de Lange, Raadhuisstraat 35, 8471 BV Wolvega, 0561-616954   Stuur een e-mail naar Mevr. J.J. de Ruiter-de Lange  2020  
Mevr. J. Eisses-van der Spoel, Steenwijkerweg 122, 8397 LH De Blesse, 0561-441414   2019  
Dhr. R. Roode, W.Lodewijkstraat 17, 8471 BJ Wolvega, 0561-610674   2019  
Mevr. K. van Kerkvoorde-Vos, Haulerweg 44, 8471 AM Wolvega, 0561-615499   2019  
Dhr. R. Akkermans, De Tuinen 26, 8471 XP Wolvega, 0561-616476   2019  
Dhr. F. Rolevink, ,  Wolvega,    2022  

Bankrekeningnummer 3719.02.142 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Wolvega.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl