Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

De winterkoning PKN Nederland
Leesrooster

Click op het bijbelgedeelte van vandaag om het direct te lezen


2018 
Dag   Datum   Bijbelgedeelte       Onderwerp 
 vr   25 mei  Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven
 za   26 mei  Romeinen 12:1-8 Gaaf!
 zo   27 mei  Romeinen 12:9-21 Wees een medemens
 ma   28 mei  Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap
 di   29 mei  Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je zien door naastenliefde
 wo   30 mei  Psalm 11 Veiligheid en justitie
 do   31 mei  Marcus 2:1-12 Een gat in het dak
 vr   1 jun  Marcus 2:13-22 Eten en vasten
 za   2 jun  Marcus 2:23–3:6 Goed werk op sabbat
 zo   3 jun  Job 1:1-12 Strijd achter de schermen
 ma   4 jun  Job 1:13-22 Jobstijdingen
 di   5 jun  Job 2:1-13 Jobsgeduld
 wo   6 jun  Job 3:1-26 Het zwijgen doorbroken
 do   7 jun  Psalm 12 Onderdrukten worden bevrijd
 vr   8 jun  Marcus 3:7-19 Speciale aanstelling
 za   9 jun  Marcus 3:20-35 Familiebetrekking
 zo   10 jun  Marcus 4:1-9 Goed luisteren gaat niet vanzelf
 ma   11 jun  Psalm 84 Thuiskomen
 di   12 jun  Job 8:1-22 Harde reactie op ellende
 wo   13 jun  Job 9:1-24 Verstand en gevoel
 do   14 jun  Job 9:25–10:7 Wie kan rechtspreken?
 vr   15 jun  Job 10:8-22 Aanklacht
 za   16 jun  Psalm 55:1-12 Dreiging
 zo   17 jun  Psalm 55:13-24 Wie is betrouwbaar?
 ma   18 jun  Job 28:1-28 Wijsheid is moeilijk te vinden
 di   19 jun  Job 29:1-20 Vroeger was alles beter
 wo   20 jun  Job 29:21–30:19 Verschrikkingen
 do   21 jun  Job 30:20-31 Noodkreet
 vr   22 jun  Job 31:1-15 Oogverbond
 za   23 jun  Job 31:16-40 Zelfonderzoek
 zo   24 jun  Job 38:1-15 Machtsverhouding
 ma   25 jun  Job 38:16-30 Natuurkunde
 di   26 jun  Job 38:31–39:12 Ontzag voor de Schepper
 wo   27 jun  Job 39:13-30 Struisvogelpolitiek
 do   28 jun  Job 40:1-14 Zwijgtekst
 vr   29 jun  Job 40:15-24 Behemot
 za   30 jun  Job 40:25–41:26 Leviatan
 zo   1 jul  Job 42:1-17 Happy end
 ma   2 jul  Marcus 4:21-34 Oogsttijd
 di   3 jul  Marcus 4:35-41 Tegen de storm in
 wo   4 jul  Marcus 5:1-20 Bezeten
 do   5 jul  Marcus 5:21-34 Het bloed stroomt niet meer…
 vr   6 jul  Marcus 5:35-43 Het bloed stroomt weer!
 za   7 jul  Psalm 123 Oogopslag
 zo   8 jul  Marcus 6:1-13 Een profeet in zijn vaderstad
 ma   9 jul  Marcus 6:14-29 Dodendans
 di   10 jul  Marcus 6:30-44 Geen rust gegund
 wo   11 jul  Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste
 do   12 jul  Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht
 vr   13 jul  Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie
 za   14 jul  Efeziërs 1:1-6 Voorbestemd
 zo   15 jul  Efeziërs 1:7-14 Gemerkt
 ma   16 jul  Efeziërs 1:15-23 Dankbaarheid
 di   17 jul  Psalm 14 Dwaasheid
 wo   18 jul  Klaagliederen 1:1-11 Jeremiade
 do   19 jul  Klaagliederen 1:12-22 De HEER straft
 vr   20 jul  Klaagliederen 2:1-12 Donkere tijden
 za   21 jul  Klaagliederen 2:13-22 De straf was niet onverwacht
 zo   22 jul  Klaagliederen 3:1-39 Wanhoop en hoop
 ma   23 jul  Klaagliederen 3:40-66 Gebed uit de diepte
 di   24 jul  Klaagliederen 4:1-22 Leed, maar geen leedvermaak
 wo   25 jul  Klaagliederen 5:1-22 Er komt een eind aan de ellende
 do   26 jul  Rechters 1:1-21 Veroveringen
 vr   27 jul  Rechters 1:22-36 Strijd
 za   28 jul  Rechters 2:1-5 Jammerplaats
 zo   29 jul  Rechters 2:6-15 De geschiedenis herhaalt zich
 ma   30 jul  Rechters 2:16-23 Rechterlijke macht
 di   31 jul  Rechters 3:1-6 Wie zijn je vijanden?
 wo   1 aug  Efeziërs 2:1-10 Opstanding
 do   2 aug  Efeziërs 2:11-22 Medeburgers en gezinsleden
 vr   3 aug  Rechters 3:7-11 Oorzaak en gevolg
 za   4 aug  Rechters 3:12-31 Verlos-kunst
 zo   5 aug  Efeziërs 3:1-13 Vrije toegang
 ma   6 aug  Efeziërs 3:14-21 Perspectief
 di   7 aug  Rechters 4:1-16 Sterke vrouw
 wo   8 aug  Rechters 4:17-24 Vastgepind
 do   9 aug  Rechters 5:1-11 Tweestemmig lied
 vr   10 aug  Rechters 5:12-22 Heldinnendicht
 za   11 aug  Rechters 5:23-31 De vijand geveld
 zo   12 aug  Efeziërs 4:1-16 Liefde en verdraagzaamheid
 ma   13 aug  Efeziërs 4:17-24 Word nieuw
 di   14 aug  Efeziërs 4:25–5:2 Verandering
 wo   15 aug  Efeziërs 5:3-20 Positieve houding
 do   16 aug  Marcus 6:45-56 Waterloop
 vr   17 aug  Marcus 7:1-23 Onreinheid komt van binnenuit
 za   18 aug  Marcus 7:24-30 Kruimels
 zo   19 aug  Rechters 6:1-10 Eigen schuld
 ma   20 aug  Rechters 6:11-24 Offer van een bange held
 di   21 aug  Rechters 6:25-40 Tekens
 wo   22 aug  Marcus 7:31-37 Gebarentaal
 do   23 aug  Marcus 8:1-13 Vermenigvuldigen en delen
 vr   24 aug  Marcus 8:14-26 Zuurdesem en onbegrip
 za   25 aug  Efeziërs 5:21-33 De basis is liefde
 zo   26 aug  Efeziërs 6:1-9 Ken je plaats
 ma   27 aug  Deuteronomium 1:1-8 Op herhaling
 di   28 aug  Deuteronomium 1:9-18 Staatsinrichting
 wo   29 aug  Deuteronomium 1:19-33 Woestijnreis
 do   30 aug  Deuteronomium 1:34–2:1 Luisterhouding
 vr   31 aug  Deuteronomium 2:2-15 Omtrekkende bewegingen
 za   1 sep  Deuteronomium 2:16-25 Volksverhuizingen
 zo   2 sep  Efeziërs 6:10-17 Wapenrusting
 ma   3 sep  Efeziërs 6:18-24 Gebedsoproep
 di   4 sep  Psalm 20 Overwinningslied
 wo   5 sep  Deuteronomium 2:26-37 De koninklijke weg geweigerd
 do   6 sep  Deuteronomium 3:1-11 Museumbed
 vr   7 sep  Deuteronomium 3:12-22 Iedereen moet meedoen
 za   8 sep  Deuteronomium 3:23–4:4 Onverhoord gebed
 zo   9 sep  Deuteronomium 4:5-20 Bewondering van buitenlanders
 ma   10 sep  Deuteronomium 4:21-31 Verantwoordelijkheid
 di   11 sep  Deuteronomium 4:32-43 Bevoorrecht volk
 wo   12 sep  Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie
 do   13 sep  Romeinen 15:14-33 Nieuwe wegen
 vr   14 sep  Marcus 8:27–9:1 Petrus: rots of Satan?
 za   15 sep  Marcus 9:2-13 Hemel op aarde
 zo   16 sep  Marcus 9:14-29 Gebedsgenezing
 ma   17 sep  Rechters 7:1-12 Gideonsbende
 di   18 sep  Rechters 7:13–8:3 Wie krijgt de eer?
 wo   19 sep  Rechters 8:4-21 Gewelddaden
 do   20 sep  Rechters 8:22-32 De echte heerser
 vr   21 sep  Deuteronomium 12:1-12 Grenzen
 za   22 sep  Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed
 zo   23 sep  Deuteronomium 12:29–13:6 Hart en ziel
 ma   24 sep  Deuteronomium 13:7-19 Dien alleen de HEER
 di   25 sep  Rechters 8:33–9:21 Onbeheerst
 wo   26 sep  Rechters 9:22-49 Geweldsspiraal
 do   27 sep  Rechters 9:50–10:5 In het heetst van de strijd
 vr   28 sep  Marcus 9:30-41 Klein = groot
 za   29 sep  Marcus 9:42-50 Amputatie
 zo   30 sep  Rechters 10:6-18 Redding is niet vanzelfsprekend
 ma   1 okt  Rechters 11:1-11 (Over)gehaald
 di   2 okt  Rechters 11:12-27 Met open vizier
 wo   3 okt  Rechters 11:28-40 Aan de HEER de keuze van het offer
 do   4 okt  Psalm 35:1-10 Doe mij recht, HEER!
 vr   5 okt  Psalm 35:11-28 Lijden onder leedvermaak
 za   6 okt  Marcus 10:1-16 Kinderzegen
 zo   7 okt  Marcus 10:17-31 Door het oog van een naald
 ma   8 okt  Rechters 12:1-7 Sjibbolet
 di   9 okt  Rechters 12:8-15 Vruchtbare rechters
 wo   10 okt  Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten
 do   11 okt  Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen
 vr   12 okt  Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet
 za   13 okt  Deuteronomium 14:22-29 Tien procent
 zo   14 okt  Deuteronomium 15:1-11 Armoedebestrijding
 ma   15 okt  Deuteronomium 15:12-23 Oormerk
 di   16 okt  Deuteronomium 16:1-17 Feestregels
 wo   17 okt  Rechters 13:1-14 Geboorteaankondiging
 do   18 okt  Rechters 13:15-25 Vertrouwen op de belofte
 vr   19 okt  Rechters 14:1-20 Raadselachtig huwelijk
 za   20 okt  Rechters 15:1-20 Bot geweld
 zo   21 okt  Marcus 10:32-45 Niet heersen, maar dienen
 ma   22 okt  Marcus 10:46-52 Uitzicht
 di   23 okt  Rechters 16:1-3 Open poorten
 wo   24 okt  Rechters 16:4-22 Femme fatale
 do   25 okt  Rechters 16:23-31 Wie bespot wie?
 vr   26 okt  Openbaring 1:1-8 Vrede van a tot z
 za   27 okt  Openbaring 1:9-20 Visioen op zondag
 zo   28 okt  Openbaring 2:1-7 Terug naar de bron
 ma   29 okt  Openbaring 2:8-11 Door de verdrukking heen
 di   30 okt  Openbaring 2:12-17 Goede naam
 wo   31 okt  Openbaring 2:18-29 Sterkte-zwakteanalyse
 do   1 nov  Openbaring 3:1-6 Schone schijn
 vr   2 nov  Openbaring 3:7-13 Weinig invloed, grote kracht
 za   3 nov  Openbaring 3:14-22 Lauwheid
 zo   4 nov  Openbaring 4:1-11 Open deur
 ma   5 nov  Psalm 21 Koningslied
 di   6 nov  Marcus 11:27-33 Legitimatie
 wo   7 nov  Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen
 do   8 nov  Marcus 12:13-17 Ieder het zijne
 vr   9 nov  Marcus 12:18-27 Onderschatting van Gods macht
 za   10 nov  Marcus 12:28-34 Dicht bij Gods nieuwe wereld
 zo   11 nov  Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels?
 ma   12 nov  Openbaring 6:1-8 Vier paarden
 di   13 nov  Openbaring 6:9-17 Hoe lang nog?
 wo   14 nov  Openbaring 7:1-17 Ontelbaar
 do   15 nov  Rechters 17:1-13 Godsdienstwaanbeeld
 vr   16 nov  Rechters 18:1-10 God wil het?
 za   17 nov  Rechters 18:11-31 Roofoverval
 zo   18 nov  Psalm 16 Levenslied
 ma   19 nov  Marcus 12:35-44 Vader en zoon
 di   20 nov  Marcus 13:1-13 De onderste steen boven
 wo   21 nov  Marcus 13:14-27 De Mensenzoon komt
 do   22 nov  Marcus 13:28-37 De les van de vijgenboom
 vr   23 nov  Rechters 19:1-10a Waar gaat dat heen?
 za   24 nov  Rechters 19:10b-30 Sodom in Israël
 zo   25 nov  Rechters 20:1-11 Mobilisatie
 ma   26 nov  Rechters 20:12-28 Links tegen rechts
 di   27 nov  Rechters 20:29-35 Krijgslist
 wo   28 nov  Rechters 20:36-48 Geweldsspiraal
 do   29 nov  Rechters 21:1-25 Vrouwenhandel
 vr   30 nov  Lucas 1:1-25 Elia komt
 za   1 dec  Lucas 1:26-38 Hoog bezoek
 zo   2 dec  Openbaring 8:1-13 Als de bazuinen klinken
 ma   3 dec  Openbaring 9:1-12 Afschrikwekkend beeld
 di   4 dec  Openbaring 9:13-21 Geen bekering
 wo   5 dec  Openbaring 10:1-11 Zoet in de mond en bitter in de buik
 do   6 dec  Openbaring 11:1-14 Meetkunde
 vr   7 dec  Openbaring 11:15-19 Keerpunt
 za   8 dec  Lucas 1:39-56 Magnificat
 zo   9 dec  Openbaring 12:1-12 Een Kind is ons geboren
 ma   10 dec  Openbaring 12:13-18 De strijd verplaatst zich
 di   11 dec  Openbaring 13:1-10 Beestenbende
 wo   12 dec  Openbaring 13:11-18 Beestmens 666
 do   13 dec  Openbaring 14:1-13 Waar het op aankomt
 vr   14 dec  Openbaring 14:14-20 Oogsttijd
 za   15 dec  Openbaring 15:1-8 Lied van overwinnaars
 zo   16 dec  Openbaring 16:1-11 Rampen op schaal
 ma   17 dec  Openbaring 16:12-21 Het einde komt
 di   18 dec  Openbaring 17:1-8 Onzuiver goud
 wo   19 dec  Openbaring 17:9-18 Tien koningen
 do   20 dec  Openbaring 18:1-8 De toren van Babylon
 vr   21 dec  Openbaring 18:9-24 Wereldwijde crisis
 za   22 dec  Openbaring 19:1-10 Getuigen = profeteren
 zo   23 dec  Lucas 1:57-66 Naamgeving
 ma   24 dec  Lucas 1:67-80 De stilte doorbroken in huize Zacharias
 di   25 dec  Lucas 2:1-21 Vrede
 wo   26 dec  Handelingen 6:8–15 Beeld van Mozes
 do   27 dec  Handelingen 7:1-16 Geschiedenisles
 vr   28 dec  Handelingen 7:17-34 De feiten op een rij
 za   29 dec  Handelingen 7:35-43 Les uit het verleden
 zo   30 dec  Handelingen 7:44-60 Toepassing in het heden
 ma   31 dec  Psalm 147 God zorgt

De Bijbel.nl

 

Vacatures!Nieuwe fotoalbums
Sponsorschaatsen
Verbouwing Area51
Herdertjestocht 2017


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl