Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Klein, onopvallend maar wel de koning van de winter! PKN Nederland
Gemeente Groei Groepen


Wat is een GGG?
In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak.
Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de 'grote gemeente', die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die 'tussenschakel' tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep. Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (bestaande uit min. 7 en max. 12 personen), die regelmatig samenkomt om met elkaar te zingen, te bidden, Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. Dat is de Gemeente Groei Groep.

GGG in Wolvega
Twee groepen houden zich bezig met het boekje “Jezus in het Johannesevangelie”.
Bij elk hoofdstuk daarvan wordt ook een stukje van de bijbehorende dvd bekeken, waarna we met elkaar in gesprek gaan.
De derde groep volgt een dvd van de bijbelstudie “Eindtijd en Profetie” en komt eens in de veertien dagen bij elkaar.
Jan van Barneveld en Dolf van der Vegte gaan daarop in gesprek over dit thema.
Een paar voorbeelden: profetieën in het algemeen, profetieën over de komst van Jezus, verwoesting en herstel van het land Israël.Dit zal bij ons vast wel vragen oproepen waarover we met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Belangstellenden zijn van harte welkom
De gespreksgroepen 1 en 2 komen bij elkaar op de 1e donderdag en 3e woensdag van de maand.
Voor informatie kunt u bellen met Johan en Anneke van Rijs, tel.618655
 
De 3e gespreksgroep “Eindtijd” komt eens in de 14 dagen bij elkaar.
Voor informatie kunt u bellen met Durk en Anneke v.d. Molen, tel.613131


Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl