Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Klein, onopvallend maar wel de koning van de winter! PKN Nederland
Redactie

Onze Gids

Onze Gids verschijnt 11 keer per jaar en wordt bij alle gemeenteleden bezorgd. Er wordt 1x per jaar een bijdrage voor gevraagd. Voor gemeenteleden die zijn ingelogd is het ook mogelijk om het kerkblad via de website te lezen. Toegang kunt u aanvragen via de menukeuze Leden.

Inleveren kopij Onze Gids bij de redactie of per e-mail:

Redactie              
Mevr. M. de Koe, Paulus Potterstraat 23, 8471 VM Wolvega, 0561-615630     
Mevr. A. de Mulder-Bakker, Bremstraat 29, 8471 VJ Wolvega, 0561-618449     

Zondagsbrief

Een bulletin met kerkelijke mededelingen verschijnt wekelijks (behalve in de zomervakantie) en is bij de ingang van de kerk verkrijgbaar. Voor een bijdrage in de kosten hangt er een busje onder het bakje met Zondagsbrieven. Voor gemeenteleden die zijn ingelogd is het ook mogelijk om het kerkblad via de website te lezen. Toegang kunt u aanvragen via de menukeuze Leden.

Inleveren kopij Zondagsbrief uiterlijk donderdag 14.00 uur bij de redactie of per e-mail:

Redactie              
Mevr. A. de Mulder-Bakker, Bremstraat 29, 8471 VJ Wolvega, 0561-618449     
Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl