Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Wolvega
Onze missie:
De Protestantse Gemeente te Wolvega wordt in haar veelkleurigheid gevoed vanuit de ene Bron van Gods Liefde, zoals we die kennen in Jezus Christus. Gods Heilige Geest vormt ons tot een christelijke geloofsgemeenschap, die betrokken is op elkaar en op onze naaste dichtbij en ver weg.

Actueel
Leesrooster 19 nov: 2 Tessalonicenzen 1:1-12  
Diensten zo 19 nov: 09:30 uur, Kerk op de Hoogte, ds.K.J.Faber Liturgie: hier beschikbaar
  11:00 uur, Ichtuskerk, ds.K.J.Faber Liturgie: hier beschikbaar
Zondagsbrief: Alleen voor leden die zijn ingelogd.
Onze Gids: Alleen voor leden die zijn ingelogd.

BELANGRIJK BERICHT!

Gerelateerde afbeelding

"Misverstand locaties Viering Heilig Avondmaal 19 november aanstaande”
In de laatste Onze Gids, de editie van november, staat vermeld (op pagina 2 en 3) dat de locaties voor de Viering van Het Heilig Avondmaal deze zondag weer een keer omgewisseld zijn. Dit berust op een misverstand. De viering van 9.30 uur is, zoals gebruikelijk de laatste tijd, ‘gewoon’ in de Kerk op de Hoogte. De viering van 11.00 is ‘gewoon’ in de Ichtuskerk. Vanaf 1 januari 2018 wordt er weer gewisseld. Zo is op zondag 21 januari 2018 inderdaad de dienst van 9.30 uur wèl in de Ichtuskerk en de dienst van 11.00 uur in de Kerk op de Hoogte.
Met excuses voor het ontstane misverstand, de kerkenraad.
Geslaagde vrijwilligersavond!

Vrijdagavond 6 oktober werd in de Rank een avond voor alle vrijwilliggers georganiseerd. Ruim 130 van de ruim 200 vrijwilligers hadden zich aangemeld en genoten van een prachtige cabaretavond waar de mensen ook regelmatig bij werden betrokken.
'Twee boeren en een dominee' bestaat uit een dominee en twee boeren. Een vreemde combinatie misschien, maar als vrienden van vroeger gaan zij met veel plezier nog steeds met elkaar op pad. Vanuit de Noordoostpolder, de geboortegrond, trekken zij door het hele land en zelfs daarbuiten, over de wijde wereld heen.
(Foto: Lenus van der Broek)
Meer informatie kun u hier lezen.
Wervingsactie vrijwilligers!

In december zijn we gestart met een nieuw initiatief, namelijk een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers.
Op verschillende plekken in de gemeente kunnen we wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Er is een filmpje gemaakt en in de hal staat een ‘vacature-rek’ met daarin alle vacatures die er op dit moment zijn. Ook op de site kunt u deze vacatures vinden.
We hopen op deze manier regelmatig de vacatures onder de aandacht te brengen of nog meer dat veel vacatures binnenkort ingevuld zijn!
Samen koffie drinken

Naast het Samen eten is er nu ook een mogelijkheid om samen koffie te drinken.
Elke dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Mirt aan de Beatrixstraat 36a.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Dinsdag 11 april zal ik, Ageeth de Vries, daar ook aanwezig zijn. Allen van harte welkom!!
Voor meer informatie bel of mail naar 06-10061644 of ageeth.de.vries@kpnmail.nl

Geloof in het nieuws
Nieuws Protestantse Kerk in Nederland

Kerk in Actie
Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform
Nieuws CIP

Vacatures!Nieuwe fotoalbums
6-kamp groep 1tm4
6-kamp groep 5tm8
Startzondag 2017


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl