Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Lentebode PKN Nederland
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Wolvega
Onze missie:
De Protestantse Gemeente te Wolvega wordt in haar veelkleurigheid gevoed vanuit de ene Bron van Gods Liefde, zoals we die kennen in Jezus Christus. Gods Heilige Geest vormt ons tot een christelijke geloofsgemeenschap, die betrokken is op elkaar en op onze naaste dichtbij en ver weg.

Uitnodiging voor 19 maart: Kom samen eten in Wolvega!

Op 19 februari hebben we de tweede avond van Samen eten in Wolvega gehad. Er was weer een hele mooie opkomst! De maaltijd is een initiatief van verschillende kerken in Wolvega. Het is bedoeld als een uitnodigend gebaar vanuit de kerk naar iedereen…, dus ook naar mensen die niet bij de kerk betrokken zijn.
Meer informatie kun u hier lezen.
NUgeloven Woensdag 4 maart 2015

20.00-21.30 uur De Rank
Bidden we tot dezelfde God?
Leiding: Ds. Klaas Jelle Faber
Christenen bidden tot God de Heer, moslims bidden tot Allah… Sommigen zeggen: ‘Uiteindelijk bidden we tot dezelfde god.’ Anderen zijn het daar duidelijk mee oneens. Weer anderen weten het niet. Een avond waarin we de verschillende posities onder de loep willen nemen.
Meer informatie kunt u hier lezen.
NUgeloven Maandag 9 maart 2015

20.00-21.30 uur Consistorie van de Kerk op de Hoogte
Inleiding in christelijke meditatie
Leiding: Ageeth de Vries
Wat is meditatie? Op deze avond zal eerst een inleiding worden gegeven over wat meditatie is. Verschillende vormen van meditatie komen aan bod. Sommige meditatievormen staan in relatie tot het lezen en het je eigen maken van een schrifttekst, andere vormen zijn meer gericht op concentratie, ....
Meer informatie kunt u hier lezen.

Actueel
Leesrooster 28 feb: Matteüs 6:19-34 - Echte waarde Luisteren: Voorleesbijbel
Diensten zo 1 mrt: 09:30 uur, Kerk op de Hoogte, da. Y. Riemersma-Beintema H'veen Liturgie: hier beschikbaar
Zondagsbrief: Alleen voor leden die zijn ingelogd.
Onze Gids: Alleen voor leden die zijn ingelogd.

Geloof in het nieuws
Nieuws Protestantse Kerk in Nederland

Kerk in Actie
Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform
Nieuws CIP


Nieuwe fotoalbums
Verbouwing IchtuskerkDENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.pkn.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl