Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Ook in onze vakantielanden zijn kerken het waard om te bezoeken. PKN Nederland
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Wolvega
Onze missie:
De Protestantse Gemeente te Wolvega wordt in haar veelkleurigheid gevoed vanuit de ene Bron van Gods Liefde, zoals we die kennen in Jezus Christus. Gods Heilige Geest vormt ons tot een christelijke geloofsgemeenschap, die betrokken is op elkaar en op onze naaste dichtbij en ver weg.

Actueel
Leesrooster 23 jul: Lucas 10:38-42  
Diensten zo 24 jul: 09:30 uur, Kerk op de Hoogte, ds.M.J.Visschers   Liturgie: hier beschikbaar
Zondagsbrief: Alleen voor leden die zijn ingelogd.
Onze Gids: Alleen voor leden die zijn ingelogd.

Gezocht: enthousiaste en inspirerende kerkelijk werker!

De Protestantse Gemeente in Wolvega zoekt een enthousiaste en inspirerende kerkelijk werker voor 22-24 uur in de week. Per september 2016 zoeken wij namelijk versterking voor het kinder- en jongerenwerk voor 16 uur in de week en versterking voor het pastoraat voor 6-8 uur in de week.
Ons uitgangspunt voor de invulling van deze vacature is dat de kerkelijk werker zich door God geroepen weet om het evangelie van Jezus Christus als Verlosser met hart en ziel in woorden en in gedrag inhoud te geven.
De volledige profielschets kunt u hier lezen.
Laatste jamsessie van dit seizoen op 10 juli!

Zoals bij een groot aantal van u wel bekent zal zijn, hebben we dit jaar een aantal jamsessies gehouden. Nog even kort, wat houdt dit in; na de dienst gaan we met een groep gemeenteleden een aantal liederen zingen. De deelnemers kunnen zelf aangeven wat er gezongen wordt. De tekst zal dan zo mogelijk op de beamer komen. Dus vindt u of jij het leuk samen te zingen of spelen, want we zijn ook muziekanten nodig, Blijf dan na de dienst van 10 juli, na het koffiedrinken, gezellig een klein uurtje zingen en muziek maken.
Gasten Debrecen sluiten druk maar mooi bezoek af!

Sinds 2005 onderhoudt de onze kerk een warme band met een Protestantse Kerk in Debrecen Hongarije. Regelmatig gaat men bij elkaar op bezoek. Deze keer was Debrecen te gast in Wolvega. Men had een intensief, maar boeiend programma gemaakt: mee doen aan het project ‘Samen Eten’, bezoek aan de Afsluitdijk en Allingawier, aanwezig bij de weeksluiting in Sickengaoord.
Meer informatie kun u hier lezen.
Veel belangstelling voor gerestaureerde Kerk op de Hoogte.

zondag,24 april, hielden we een feestelijke dienst vanwege de heropening van de gerestaureerde Kerk op de Hoogte. Naast een bijna volle kerk volgden nog ruim 30 gemeenteleden de dienst in de Ichtuskerk op de beamer via Kerkdienstgemist.nl. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Geesje Berger en een blazersensemble van Euphonia.
Meer informatie kun u hier lezen.

Geloof in het nieuws
Nieuws Protestantse Kerk in Nederland

Kerk in Actie
Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform
Nieuws CIP


Nieuwe fotoalbums
Afsluiting clubs 16 april
Bootreis diaconie 2016


In actie met elkaar


Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl